Een gezond fundament

NVvP Post-graduate Award

NVvP Post-graduate award voor een scriptie tijdens het ‘postgraduate Masters programme in Oral Health Sciences Periodontology’.

Reglement

De prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) aan studenten van ‘postgraduate Masters programme in Oral Health Sciences Periodontology’.

voor een scriptie ingediend voor het eindexamen.


Kandidatuur

Om in aanmerking te komen voor deze award moet de aanvrager:

  • Student-lid van de NVvP zijn op de moment van de aanvraag.

  • een scriptie hebben geschreven binnen het vakgebied van de parodontologie en of peri-implantaire aandoeningen


Documenten die moeten worden ingediend als onderdeel van de aanvraag zijn:

  • kort CV (max. 1 pagina) inclusief volledige contactgegevens

  • kopie van de scriptie die ook voor het eindexamen voor het  postgraduate Masters programme in Oral Health Sciences Periodontology’ is ingediend.


Aanmelden

Aanmeldingen, voorzien van bovenstaande informatie, dienen voor de deadline in het bezit te zijn van het bestuur van de NVvP via secretariaat@nvvp.org

Deadline: 1 september van ieder jaar.


Reglement NVvP Post-graduate Award