Een gezond fundament

Patiënteninformatie

Parodontale zorgverlening  dat wil zeggen de behandeling van patiënten met tandvleesproblematiek vindt in Nederlands plaats door tandartsen, mondhygiënisten en Parodontologen NVvP.

Over het algemeen kan een groot deel van deze  behandelingen adequaat plaatsvinden in de praktijken van tandartsen en mondhygiënisten.

Bij een deel van de patiënten zal de problematiek echter zodanig complex zijn dat het meer voor de hand ligt om behandeling in de praktijk van een erkende Parodontoloog NVvP te laten plaatsvinden.  Deze patiënten hebben naast de ernstige tandvleesproblemen vaak meervoudige gezondheidsproblemen zoals suikerziekte, aandoeningen van hart en bloedvaten, ontstekingsziekten (reuma, artrose, ziekte van Crohn). Verder kan het verlies van meerdere tanden en/of kiezen leiden tot ingewikkelde tandheelkundige situaties waarin de parodontoloog als specialist bij uitstek kan ondersteunen in het opstellen van een zorgplan gericht op de langere termijn en het al dan niet (gedeeltelijk) uitvoeren daarvan.

Verwijzing naar een Parodontoloog NVvP vindt plaats door de huistandarts, mondhygiënist, orthodontist, MKA chirurg of (specialistisch) arts.