Een gezond fundament

Mission statement Periodontal health for a better life

  • De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke organisatie van tandheelkundige zorgverleners.

  • De NVvP streeft naar erkenning van het inzicht dat parodontale gezondheid rondom gebitselementen en tandheelkundige implantaten deel uitmaakt van/hoort bij een goede algemene gezondheid en welzijn. Dit vormt de basis voor duurzame tandheelkundige zorg.

  • De NVvP ondersteunt zorgverleners bij het verkrijgen van kennis op het gebied van preventie, parodontologie en peri-implantologie.

  • De NVvP spant zich ervoor in om parodontale en peri-implantaire deskundigheid voor iedereen toegankelijk te maken.

  • De NVvP streeft naar een groter bewustzijn bij de Nederlandse bevolking en beleidsmakers over het belang van gezonde parodontale en peri-implantaire weefsels in relatie tot algemene gezondheid en welzijn.


Strategisch plan