Een gezond fundament

Mission statement Periodontal health for a better life

  • De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke organisatie van tandheelkundige zorgverleners.

  • De NVvP streeft naar algemene erkenning van het inzicht dat gezonde weefsels rond tanden, kiezen en tandheelkundige implantaten deel zijn van en horen bij, een goede algemene gezondheid en de basis vormen voor duurzame tandheelkundige zorg.

  • De NVvP spant zich ervoor in om noodzakelijke parodontale en peri-implantaire zorg voor iedereen toegankelijk te maken en is gericht op behoud en/of herstel van de natuurlijke verschijningsvorm.

  • De NVvP ondersteunt tandheelkundige en andere medische zorgverleners bij het verkrijgen van kennis op het gebied van de parodontologie en peri-implantologie.

  • De NVvP streeft naar een groter bewustzijn bij de Nederlandse bevolking over het belang van een gezond parodontium.


Strategisch plan