Gezond fundament

Home

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Een actieve, professionele en wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. Het doel van de vereniging is het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden, geeft de NVvP ook algemene informatie voor het publiek over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid.

Home

EFP enquête Covid-19 crisis

| 24 mei 2020

De EFP houdt een enquête onder parodontologen en mondhygiënisten om erachter te komen hoe zij door de Covid-19-crisis zijn getroffen. Het doel van de enquête is om te begrijpen in hoeverre de pandemie van Covid-19 uw professionele dagelijkse leven heeft beïnvloed en wat uw visie is op de vooruitzichten voor de toekomst. Ga naar de enquête

NVvP najaarscongres 'Paro All Around' 27-11-2020

| 26 april 2020

Paro All Around

Het parodontium en de mondholte staan niet op zichzelf. Zij zijn nauw verbonden met kaak- en neusholtes, speekselklieren, bot- en aangezichtstructuren. In hoeverre betrekt u deze aandachtsgebieden bij uw diagnostiek en behandeling? Als tandheelkundige professionals dient u verder te kijken dan het gebit en parodontium. Maar doet u dat ook? En zo ja: hoe handelt u verder indien nodig?

Klik hier voor de uitgebreide informatie

NVvP webinar: Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

| 29 april 2020
Met groot succes vond op 22 april de webinar over de nieuwe richtlijn: Parodontologie in de Algemene Praktijk plaats. Voor degenen die niet in de gelegenheid waren om te kijken of voor een ieder die deze webinar nog eens willen terugkijken treft u onderstaand de mogelijkheid aan. De presentatie gegeven door Dr. Monique Danser en Laurens Tinsel treft u hier aan. 
 

Nieuwe KIMO richtlijn 'Derde Molaar' beschikbaar

| 31 maart 2020
Het KIMO heeft op 30 maart een nieuwe richtlijn uitgebracht over Derde molaren. Het doel van de richtlijn is een praktisch handvat te bieden voor de behandelaar van patiënten bij wie één of meer derde molaren aanwezig zijn. De richtlijn is geschreven voor alle behandelaars die het al of niet verwijderen van een asymptomatische derde molaar overwegen: tandarts-algemeen practicus, MKA-chirurg, orthodontist en parodontoloog, tandarts-endodontoloog. Lees meer .....
| 01 april 2020
Tijdens het NVvP Najaarscongres op 27 november wordt de  NVvP
Oral B® Onderzoeksprijs uitgereikt. Daarnaast worden de NVvP de Under-graduate Award en de Post-graduate Award uitgereikt. De inzendingen dienen, digitaal, uiterlijk 1 september 2020  in het bezit te zijn van het secretariaat van het bestuur van de NVvP secretariaat@nvvp.org  
| 23 februari 2020

De afgelopen jaren is gewerkt aan de nieuwe richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk, waarbij alle stakeholders betrokken zijn geweest. De nieuwe richtlijn wordt gekenmerkt door een belangrijke wijziging ten opzichte van het momenteel gehanteerde paroprotocol: de DPSI wordt vervangen door de nieuwe vereenvoudigde screeningsmethode PPS (periodiek parodontaal screenen).

Klik hier om de richtlijn te downloaden. Om dit PDF bestand goed te kunnen gebruiken opent u het bestand vanuit Adobe Acrobat Reader. Door middel van het klikken op de cijfers in de flowchart (pag 4) wordt u verwezen naar de betreffende beschrijving van de richtlijn. Klik hier om de richtlijn te downlaoden waarbij de verwijzingen naar de bijbehorende artikelen in de richtlijn zijn geactiveerd.

 

De nieuwe paro-classificatie

| 20 maart 2020
Aan de slag met ‘staging’ en ‘grading’
In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe we in Nederland met de nieuwe classificatie van de European Federation of Periodontologie (EFP) aan de slag willen gaan. Het is een vertaalslag van een redelijk gecompliceerd schema naar een handzame uitwerking voor implementatie in de algemene praktijk. Lees meer ...
| 23 februari 2020

Het KIMO (Kennis Instituut Mondzorg) is sinds de oprichting in 2016 belast met het ontwikkelen van richtlijnen in de mondzorg. Inmiddels is een aantal richtlijnen gelanceerd en zijn nieuwe richtlijnen volop in ontwikkeling.

 

| 23 februari 2020
Aanbevelingen voor artsen, tandartsen en patiënten
Het ‘Periodontitis and cardiovascular disease: Consensus report’ werd op 3 februari tegelijkertijd gepubliceerd in het  Journal of Clinical Periodontology, het tijdschrift van de EFP en in Global Heart, het tijdschrift van de World Heart Federation (WHF).
| 11 december 2019
Op 12 november werd door 90 experts uit 18 landen consensus bereikt over deze evidence-based richtlijn tijdens de driedaagse Perio Workshop 2019 (of de 16e European Workshop on Periodontology) in La Granja.
Deze richtlijn voldoet aan het hoogste niveau (S3) voor klinische richtlijnen en werd opgesteld na evaluatie van 15 systematische reviews door 4 werkgroepen over verschillende therapeutische interventies.

 

Terugblik NVvP najaarscongres 'ParoNextGen'

| 26 november 2019

‘ParoNextGen’, het NVvP-najaarscongres dat op 22 novemberl jl. in 't Spant e Bussum plaatsvond, stond in het teken van de Nieuw Classificatie die we vanaf 2020 zullen gebruiken, daarnaast was er aandacht voor de X-factor in de kliniek, lifestyle, voeding en mondgezondheid, de roep om esthetiek in parodontale en implantaattherapie en de parodontale gezondheid bij ouderen. Het was een interessant en leerzaam NVvP-congres.

NVvP - Oral B® - Preventieprijs voor Dr. Schelte Fokkema

| 23 november 2019

Tijdens het NVvP najaarscongres ParoNextGen op 21 november werd de NVvP - Oral B® preventieprijs uitgereikt. Dr. Schelte Fokkema is mondhygienist-tandarts-parodontoloog NVvP.  Zijn hart en werkzaamheden zijn volledig gericht op preventie. Hij legt op geheel eigen wijze zijn toehoorders uit over de etiologie van parodontale ziekten waarin de balans wordt gezocht tussen aanval en afweer. Daarnaast is hij een warme pleitbezorger van optimale mondverzorging door de patient zelf en de niet chirurgisch parodontale therapie. 

NVvP Post graduate-award voor Alexander Verhelst

| 23 november 2019

Tijdens het NVvP najaarscongres ParoNextGen op 22 november werd de NVvP - Post graduate-award uitgereikt. Alexander Verhelst mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van Prof.dr. Fridus van der Weijden en Dr. Ilara Zerbo voor zijn manuscript: "The association between periodontitis and the risk of OSAS". A pilot study.

NVvP Under graduate-award voor Mariam Tsagikian & Silvia Yuniawati

| 23 november 2019

Uit handen van Prof.dr. Fridus van der Weijden en Dr. Ilara Zerbo mochten Mariam Tsagikian & Silvia Yuniawati tijdens het NVvP najaarscongres op 22 november de Under-graduate ward in ontvangst nemen voor hun Bachelor-thesis: "The adjunctive effect of the use of propolis products on plaque and parameters of periodontal disease"  A systematic review and meta-analysis. Voor hun Bachelor-thesis hebben zij onderzocht of de stof propolis, als actief ingrediënt in tandpasta's of mondspoelmiddelen, effect heeft op gingivitis en parodontitis. 

EFP Institutional brochure 2019/2020

| 16 november 2019

Ontmoet de EFP

In de EFP brochure leest u wat de EFP is,  wat doet ze doen en hoe ze wereldwijd bijdragen aan het ontstaan van gezond tandvlees.

 

 

| 04 november 2019

Op 1 november 2019 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – module Diagnostiek’ door het KIMO aangeboden aan het Zorginstituut. De richtlijn is bedoeld voor professionals in de mondzorg, zoals tandartsen, gedifferentieerde tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Het onderwerp van de richtlijn betreft diagnostiek met behulp van röntgenfoto’s bij mondzorg voor jeugdigen tot 18 jaar. Bewustwording van het doelmatig gebruiken van röntgenopnamen bij de jeugd is de belangrijkste doelstelling van de richtlijn.

| 22 oktober 2019

Parallel aan de nieuwe landelijke richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk heeft prof. dr. Fridus van der Weijden gewerkt aan een nascholingsprogramma - boekje plus e-learning - voor AccreDidact, genaamd Diagnostiek van parodontale aandoeningen. Een ideale kennisupdate voor tandartsen en mondhygiënisten: een belangrijk onderdeel van de richtlijn betreft immers de parodontale diagnostiek. 

| 22 oktober 2019

Erkenning van parodontologie als tandheelkundig specialisme is één van de speerpunten van de EFP. Volgens de EFP zorgt deze erkenning voor meer professionele mobiliteit, meer uitwisseling van kennis een betere toegankelijkheid voor patiënten. Momenteel is parodontologie een erkend specialisme in 12 van de 28 leden van de EU, waaronder België, Zweden en de UK.

EFP - Perio Master Clinic March 6-7, 2020 Dublin

| 25 september 2019

Hard- and soft-tissue aesthetic reconstructions around teeth and dental implants

Current and future challenges

Het thema van deze vierde editie van de Perio Master Clinic is uiterst relevant voor u en voor elke beoefenaar die hun vaardigheden in esthetische reconstructies van harde en zachte weefsels rond tanden en implantaten graag wil bijhouden of verbeteren. Klik hier voor de uitgebreide informatie

| 19 augustus 2019

Mondhygienist dr. Martijn Rosema (chef de kliniek parodontologie ACTA) is op het International Symposium of Dental Hygiene te Brisbane uitgroepen tot de winnaar “best reviewer 2019” award van het International Journal of Dental Hygiene.

ACTA-publicatie wint; “best paper award” 2016-2019 van het International Journal of Dental Hygiene.

| 18 juli 2019

Hoogleraar Fridus van der Weijden heeft op 4 juli jl. de Yngve Ericsson Prize in Preventive Odontology gewonnen. De prijs werd in 1986 in samenwerking met de Swedish Medical Research Council ingesteld en vanaf 2010 wordt de prijs in partnerschap met ORCA (the European Organization for Caries Research) uitgereikt. Fridus ontvangt deze prijs voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de preventieve mondzorg en binnen de parodontologie in het bijzonder.

| 18 juni 2019

De International Association for Dental Research (IADR) heeft de Young Investigator Award 2019 toegekend aan dr. Dagmar Else Slot. Zij is werkzaam bij het ACTA als universitair hoofddocent op de afdelingen parodontologie en bekleedt ook tijdelijk de rol als sectievoorzitter kindertandheelkunde. Deze bijzondere award is uitgereikt op woensdag 19 juni tijdens de openingsceremonie van de 97e IADR General Session & Exhibition in Vancouver, Canada.

Terugblik Dag van het Tandvlees 16 mei 2018

| 18 mei 2019

Op donderdag 16 mei vond de Dag van het Tandvlees plaats. Bij meer dan 80 praktijken hielden tandartsen en mondhygiensten een inloopspreekuur voor een DPSI meting en informatie over het tandvlees. Op het Buikslotermeerplein in Amsterdam stond de mobiele praktijk van Defensie waar voorbijgangers gratis hun tandvlees konden laten checken.

Het nieuwe NVvP-bestuur

| 07 april 2019
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 5 april in Nieuwegein gehouden werd tijdens ons congres InsideOut, vond een bijzondere bestuurswisseling plaats. Monique Danser droeg – na zes en hallf jaar - de voorzittershamer over aan Ilara Zerbo, die de afgelopen jaren in het bestuur de functie had van congrescoördinator en assessor. Erik Blom, die de afgelopen zeven en half jaar de functie van secretaris bekleedde in het NVvP-bestuur, maakte plaats voor Bard van Cruijsen: een nieuwkomer in het bestuur én dus tevens meteen de portefeuille van secretaris toebedeeld gekregen. Eveneens nieuw in het bestuur is Natasha Lioubavina-Hack, zij heeft de taken van Ilara overgenomen.
 
Het bestuur is daarmee nu als volgt samengesteld:
Dr. Ilara Zerbo
voorzitter
Bard van Cruijsen
secretaris
Brigitte DeBlauwe
penningmeester
Dr. Natasha Lioubavina-Hack
congrescoördinator en assessor
Marcel van der Zwet
assessor
Simone Botman
assessor
Nicky Beukers
assessor

 

Roadshows Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk uitgesteld

| 05 mei 2019
Het bestuur van de NVvP wil u graag informeren omtrent de ontwikkeling van de richtlijn Parodontologie in de algemene praktijk. Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt heeft het bestuur de roadshows, waarbij deze KPR zou worden gepresenteerd, uitgesteld.
 
Na het toezenden van het concept aan alle betrokken partijen - met het verzoek het document te lezen en te becommentariëren - zijn er vele reacties bij ons binnengekomen. De diversiteit aan opmerkingen, kritieken en vragen heeft ons doen beseffen dat de complexiteit van het opstellen van deze richtlijn zeer groot is gebleken, zodat de roadshows pas na het verwerken van alle reacties plaats kunnen plaatsvinden.
 
De vele reacties zijn van alle betrokken beroepsgroepen blijken inhoudelijk zeer ver uit elkaar te staan. De commissie leest op dit moment alle reacties, verwerkt deze, waar mogelijk, in de richtlijn en komt binnenkort samen om een aangepaste richtlijn te presenteren.
 
Aan een ieder die gereageerd heeft op ons verzoek om commentaar te geven: hartelijk dank!
| 06 mei 2019

Een EFP toolkit voor de implementatie van de nieuwe klassificatie van parodontale en peri-implantaire aandoeningen in de praktijk en een nieuw jaarlijks magazine: als NVvP-lid kunt u er uw voordeel mee doen.

Terugblik NVvP voorjaarscongres 'Inside Out'

| 08 april 2019

‘Inside Out’, het NVvP-voorjaarscongres dat op 5 april jl. in Nieuwegein plaatsvond, stond in het teken van het paro-endo en endo-paroproblematiek. Het was een interessant en leerzaam NVvP-congres.

Oproep voor NVvP Under-graduate- Post-graduate Award

| 22 maart 2019

Oproep

Tijdens het NVvP najaarscongres op 27 november worden de NVvP  Under-graduate award en Post-graduate award uitgereikt. 
De NVvP Under-graduate award is voor een scriptie of klinisch profiel in de parodontologie voor bachelor of master studenten in tandheelkunde. lees meer ...
De NVvP Post-graduate award is voor een scriptie tijdens het ‘postgraduate Masters programme in Oral Health Sciences Periodontology’. lees meer ...
| 10 februari 2019

Een artikel over het Alumni Network hangt nauw samen met informatie over De Startende Tandarts. Het ene initiatief vloeit namelijk voort uit het andere, zo vertelt Stephan Tjiook, in mei 2018 afgestudeerd aan ACTA en werkzaam in praktijken in Garderen en Amsterdam. “Om na je afstuderen daadwerkelijk als BIG-geregistreerde tandarts aan de slag te kunnen gaan, moet je diverse stappen ondernemen. 

| 13 december 2018

De Europese Federatie van Parodontologie (EFP) heeft haar deuren geopend voor internationale geassocieerde leden. EFP-voorzitter Anton Sculean zei: "Parodontitis is een wereldwijd probleem, met ernstige vormen die ongeveer een op de tien mensen wereldwijd treffen.

Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

| 16 december 2018

De hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg Inspectie Gezondheidszorg informeert via u de aankondigingsbrief en infographic over: Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie.   

Leergang 'Thuis in de Nederlandse mondzorg' voor buitenlandse tandartsen

| 16 december 2018
De KNMT start in februari 2019 de leergang ‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’, voor buitenlandse tandartsen die vertrouwd willen worden met het werken in de Nederlandse mondzorgpraktijk. Kijk hier voor meer informatie over de leergang.  
| 24 november 2018

Tijdens het NVvP najaarscongres DENTECH op 23 november jl. is Prof. dr. Fridus van der Weijden benoemd tot erelid van de NVvP.  Prof.dr. Fridus van der Weijden heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan de parodontologie in Nederland. Fridus heeft de NVvP een grote dienst bewezen door zijn belangeloze inzet op vele fronten. Zijn enthousiasme en grote kennis, maar ook zijn nauwgezetheid en doortastendheid zijn van grote betekenis voor de vereniging geweest en voorlopig gaat zijn inzet nog door.

Terugblik NVvP najaarscongres DENTECH

| 27 november 2018

‘DENTECH’, het NVvP-najaarscongres dat op 23 november jl. in Ede, plaatsvond, stond in het teken van digitale innovatie in de Parodontologie. Het was wederom een interessant en leerzaam NVvP-congres.

| 24 november 2018

Tijdens het NVvP najaarscongres DENTECH op 23 november werd de NVvP - Oral B® onderzoeksprijs uitgereid. Laura Ziukaite mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar publicatie 'Prevalence of diabetes mellitus in people clinically diagnosed with periodontitis: A systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies'

Uitkomsten Dag van het Tandvlees 2018

| 28 november 2018
De EFP (European Federation for Peridontology) presenteert in haar rapport de conclusies van de Eupean Gum Health Day (Dag van het Tandvlees) 2018: een groot succes!. Lees hier het verslag.
In 2019 wordt op 16 mei in Nederland de Dag van het Tandvlees gehouden. Save the date!

Perio & Diabetes

| 14 november 2018
Goede mondgezondheid vermindert de kans op diabetes. Het Perio & Diabetes-project, biedt richtlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen: tandheelkundige professionals, andere medische professionals, onderzoekers, beleidsmakers, patiënten en het publiek, en de media.
Het doel van het Perio & Diabetes-project, een samenwerking tussen de Europese Federatie van Parodontologie (EFP) en Sunstar, is het vergroten van het bewustzijn van belangrijke verbanden tussen parodontale aandoeningen en diabetes, waarbij wordt uitgelegd hoe deze twee ziekten samen kunnen worden bestreden.    Lees meer ...

Oral Health & Pregnancy

| 11 september 2018
Het doel van het Oral Health en Pregnancy-project, een samenwerking tussen de Europese Federatie van Parodontologie (EFP) en Oral-B® is om de mondgezondheid van vrouwen tijdens de zwangerschap te bevorderen door middel van richtlijnen voor patiënten en voor professionals in de gezondheidszorg.  Lees meer ....

Jubileum folderpakket voor € 100!!

| 01 september 2018
De 100e editie van Fundamenteel is een feestje waard! Daarom trakteert de NVvP haar leden op een bijzondere aanbieding: voor € 100* krijgt u een speciaal samengesteld folderpakket ter ondersteuning van de voorlichting in uw praktijk (de feitelijke waarde van dit pakket bedraagt € 135,80).
Dit speciale pakket bestaat uit de volgende folders:
 
 * Is een spoelmiddel iets voor mij (50 stuks)
 * Met een gezond gebit blijf je lachen (50 stuks)
 * Uw tandvlees gaat in rook op (50 stuks)
 * Mondverzorging: een bewuste keuze (100 stuks).
Deze aanbieding geldt alleen voor leden én in de maanden september tot en met december '18.
 
*Exclusief BTW en verzend-, handling- en administratiekosten 
| 29 april 2018
Tijdens de in maart gehouden 'general assembly' in Wenen is de EFP Postgraduate Research Prize uitgereikt.
 
De eerste prijs werd toegekend aan Chryssa Delatola, Bruno G. Loos, Evgeni Levin en Marja L. Laine van ACTA  De tweede prijs ging eveneens naar onderzoekers van ACTA: Efthymios Arvanitidis, Sergio Bizzarro, Elena Alvarez Rodriguez, Bruno G. Loos en Elena A. Nicu. De winnaars ontvingen een prijs van respectievelijk €1000,- en €750,-
 
| 23 april 2018
Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR's) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van voor peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak.
Deze drie richtlijnen zijn zogenoemde 'zij-instromende' richtlijnen. Dat betekent dat ze buiten KIMO zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en daarna bij KIMO ter autorisatie zijn ingediend.
 

EFP | Perio & Caries

| 29 januari 2018

De EFP lanceert voorlichtingscampagne over cariës en tandvleesaandoeningen

De EFP heeft een ambitieus bewustwordingsprogramma geïntroduceerd over de relatie tussen cariës en parodontale aandoeningen - de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten bij de mens en de belangrijkste oorzaken van het verlies van tanden

20 jaar DPSI

| 08 januari 2018
De DPSI ofwel de Dutch Periodontal Screening Index, viert dit jaar z’n twintigste verjaardag. Samen met het bijbehorende Paroprotocol vormt deze screeningsindex nog altijd een uitstekend hulpmiddel om de kwaliteit van uw parodontale zorg in de praktijk te verbeteren.
 
Praktische tips
Dentista zet de jarige deze maand in de spotlights met een artikel dat volledig gewijd is aan het ontstaan en toepassing van de screeningsindex.
| 26 november 2017

Per 1 januari 2018 verandert het hoofdstuk Parodontologie in de Tarievenlijst. Het onderscheid tussen tandartsen en mondhygiënisten verdwijnt en de beschrijving van de onderdelen initiële parodontale behandeling en Parodontale nazorg is transparanter gemaakt.

| 05 oktober 2017

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) biedt een gratis lidmaatschap aan, aan alle 5de en 6de jaars studenten Tandheelkunde voor 2 jaar: 2018 en 2019. Indien deze studenten zich nu inschrijven, kunnen ze tevens in het najaar van 2017 van dit voordeel gebruik maken. Meld je hier aan.

Groter onderzoeksbudget van Stichting NVvP!

| 18 mei 2017

Groter onderzoeksbudget beschikbaar! 
De Stichting NVvP heeft tot op heden voornamelijk kleine onderzoeken ondersteund. Deels zal daar mee worden doorgaan; anderzijds heeft de Stichting nu ook de mogelijkheid een grotere, financiële bijdrage te kunnen doen voor een substantiële studie.
Nederlandse universiteiten, en met name samenwerkende Nederlandse universiteiten (multicenter), worden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen bij het Stichtingsbestuur.
Het heeft de voorkeur van het Stichtingsbestuur om voor het onderzoeksonderwerp aan te haken bij één van de speerpunten van het bestuur van de vereniging NVvP. Bijvoorbeeld: het belang van de parodontologie op de algemene gezondheid en lifestyle (interventiestudie?). Daarnaast vindt het Stichtingsbestuur het belangrijk dat deze onderzoekstudie vanuit de 3 universiteiten gezamenlijk wordt uitgevoerd; ieder met hun eigen expertise in het belang van de gezondheid van alle Nederlanders.

Mocht u hier in geïnteresseerd zijn, dan kunt u uw voorstel indienen bij het Stichtingsbestuur van de NVvP via bestuur@nvvp.org

Nieuwe folder voor dagelijkse mondverzorging!

folders | 05 mei 2017

De NVvP heeft een nieuwe folder ontwikkeld om als handvat te dienen bij onze mondhygiëne instructies. Voor elk mondhygiëne hulpmiddel wordt er met foto's en begeleidende tekst duidelijk aangegeven hoe onze patiënten die kunnen gebruiken.
Aan het einde van de folder kan de gegeven instructie in een mooi overzicht worden geplaatst.

 

 

 

 

 

Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl