Gezond fundament

Home

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Een actieve, professionele en wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. Het doel van de vereniging is het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden, geeft de NVvP ook algemene informatie voor het publiek over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid.

Home

EFP - Perio Master Clinic March 6-7, 2020 Dublin

| 25 september 2019

Hard- and soft-tissue aesthetic reconstructions around teeth and dental implants

Current and future challenges

Het thema van deze vierde editie van de Perio Master Clinic is uiterst relevant voor u en voor elke beoefenaar die hun vaardigheden in esthetische reconstructies van harde en zachte weefsels rond tanden en implantaten graag wil bijhouden of verbeteren. Klik hier voor de uitgebreide informatie

Oproep kandidaten voor NVvP - Oral B® - Preventieprijs | Undergraduate Award en Post graduate Award

| 03 februari 2018
Tijdens het NVvP Najaarscongres ParoNextGen wordt NVvP Oral B® Preventieprijs uitgereikt. Deze kan dit jaar niet alleen door mondhygienisten, maar ook door tandartsen worden gewonnen. Daarnaast introduceert de NVvP twee nieuwe prijzen : de Under-graduate Award en de Post-graduate Award. De inzendingen dienen, digitaal, uiterlijk 1 oktober 2019 (de deadline is verlengd) in het bezit te zijn van het secretariaat van het bestuur van de NVvP secretariaat@nvvp.org  

NVvP najaarscongres ParoNextGen 22 november 2019

| 15 mei 2019

New Classification All generations

De toekomst als inspiratiebron

Met de komst van de nieuwe EFP-classificatie voor parodontale aandoeningen breekt voor de parodontologie een nieuw tijdperk aan. Deze
classificatie is immers opgesteld vanuit het wetenschappelijk inzicht dat parodontologie méér is dan alleen een tandvleesprobleem. Dit vraagt van u als tandheelkundige zorgverlener om een helicopterview, waarbij u de parodontale status van uw patiënt gericht in verband kunt  brengen met diens algehele gezondheid, lokale en systemische risicofactoren en leefstijl.
Klik voor de uitgebreide informatie , de sprekers , het programma en informatie over de locatie op de link.
| 19 augustus 2019

Mondhygienist dr. Martijn Rosema (chef de kliniek parodontologie ACTA) is op het International Symposium of Dental Hygiene te Brisbane uitgroepen tot de winnaar “best reviewer 2019” award van het International Journal of Dental Hygiene.

ACTA-publicatie wint; “best paper award” 2016-2019 van het International Journal of Dental Hygiene.

| 18 juli 2019

Hoogleraar Fridus van der Weijden heeft op 4 juli jl. de Yngve Ericsson Prize in Preventive Odontology gewonnen. De prijs werd in 1986 in samenwerking met de Swedish Medical Research Council ingesteld en vanaf 2010 wordt de prijs in partnerschap met ORCA (the European Organization for Caries Research) uitgereikt. Fridus ontvangt deze prijs voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de preventieve mondzorg en binnen de parodontologie in het bijzonder.

| 12 juli 2019

Ieder jaar reikt de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) een tweetal wetenschapsprijzen uit (een publicatie- en een proefschriftprijs) en een stipendium. 

De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten. De VMTI wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren. 

| 18 juni 2019

De International Association for Dental Research (IADR) heeft de Young Investigator Award 2019 toegekend aan dr. Dagmar Else Slot. Zij is werkzaam bij het ACTA als universitair hoofddocent op de afdelingen parodontologie en bekleedt ook tijdelijk de rol als sectievoorzitter kindertandheelkunde. Deze bijzondere award is uitgereikt op woensdag 19 juni tijdens de openingsceremonie van de 97e IADR General Session & Exhibition in Vancouver, Canada.

Terugblik Dag van het Tandvlees 16 mei 2018

| 18 mei 2019

Op donderdag 16 mei vond de Dag van het Tandvlees plaats. Bij meer dan 80 praktijken hielden tandartsen en mondhygiensten een inloopspreekuur voor een DPSI meting en informatie over het tandvlees. Op het Buikslotermeerplein in Amsterdam stond de mobiele praktijk van Defensie waar voorbijgangers gratis hun tandvlees konden laten checken.

Het nieuwe NVvP-bestuur

| 07 april 2019
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 5 april in Nieuwegein gehouden werd tijdens ons congres InsideOut, vond een bijzondere bestuurswisseling plaats. Monique Danser droeg – na zes en hallf jaar - de voorzittershamer over aan Ilara Zerbo, die de afgelopen jaren in het bestuur de functie had van congrescoördinator en assessor. Erik Blom, die de afgelopen zeven en half jaar de functie van secretaris bekleedde in het NVvP-bestuur, maakte plaats voor Bard van Cruijsen: een nieuwkomer in het bestuur én dus tevens meteen de portefeuille van secretaris toebedeeld gekregen. Eveneens nieuw in het bestuur is Natasha Lioubavina-Hack, zij heeft de taken van Ilara overgenomen.
 
Het bestuur is daarmee nu als volgt samengesteld:
Dr. Ilara Zerbo
voorzitter
Bard van Cruijsen
secretaris
Brigitte DeBlauwe
penningmeester
Dr. Natasha Lioubavina-Hack
congrescoördinator en assessor
Marcel van der Zwet
assessor
Simone Botman
assessor
Nicky Beukers
assessor

 

Roadshows Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk uitgesteld

| 05 mei 2019
Het bestuur van de NVvP wil u graag informeren omtrent de ontwikkeling van de richtlijn Parodontologie in de algemene praktijk. Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt heeft het bestuur de roadshows, waarbij deze KPR zou worden gepresenteerd, uitgesteld.
 
Na het toezenden van het concept aan alle betrokken partijen - met het verzoek het document te lezen en te becommentariëren - zijn er vele reacties bij ons binnengekomen. De diversiteit aan opmerkingen, kritieken en vragen heeft ons doen beseffen dat de complexiteit van het opstellen van deze richtlijn zeer groot is gebleken, zodat de roadshows pas na het verwerken van alle reacties plaats kunnen plaatsvinden.
 
De vele reacties zijn van alle betrokken beroepsgroepen blijken inhoudelijk zeer ver uit elkaar te staan. De commissie leest op dit moment alle reacties, verwerkt deze, waar mogelijk, in de richtlijn en komt binnenkort samen om een aangepaste richtlijn te presenteren.
 
Aan een ieder die gereageerd heeft op ons verzoek om commentaar te geven: hartelijk dank!
| 06 mei 2019

Een EFP toolkit voor de implementatie van de nieuwe klassificatie van parodontale en peri-implantaire aandoeningen in de praktijk en een nieuw jaarlijks magazine: als NVvP-lid kunt u er uw voordeel mee doen.

Terugblik NVvP voorjaarscongres 'Inside Out'

| 08 april 2019

‘Inside Out’, het NVvP-voorjaarscongres dat op 5 april jl. in Nieuwegein plaatsvond, stond in het teken van het paro-endo en endo-paroproblematiek. Het was een interessant en leerzaam NVvP-congres.

Nieuw: NVvP Under-graduate- Post-graduate Award

| 22 maart 2019

Oproep

De NVvP introduceert twee nieuwe prijzen: de Under-graduate award en en de Post-graduate award. 
De NVvP Under-graduate award is voor een scriptie of klinisch profiel in de parodontologie voor bachelor of master studenten in tandheelkunde. lees meer ...
De NVvP Post-graduate award is voor een scriptie tijdens het ‘postgraduate Masters programme in Oral Health Sciences Periodontology’. lees meer ...
| 10 februari 2019

Een artikel over het Alumni Network hangt nauw samen met informatie over De Startende Tandarts. Het ene initiatief vloeit namelijk voort uit het andere, zo vertelt Stephan Tjiook, in mei 2018 afgestudeerd aan ACTA en werkzaam in praktijken in Garderen en Amsterdam. “Om na je afstuderen daadwerkelijk als BIG-geregistreerde tandarts aan de slag te kunnen gaan, moet je diverse stappen ondernemen. 

| 13 december 2018

De Europese Federatie van Parodontologie (EFP) heeft haar deuren geopend voor internationale geassocieerde leden. EFP-voorzitter Anton Sculean zei: "Parodontitis is een wereldwijd probleem, met ernstige vormen die ongeveer een op de tien mensen wereldwijd treffen.

Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

| 16 december 2018

De hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg Inspectie Gezondheidszorg informeert via u de aankondigingsbrief en infographic over: Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie.   

Leergang 'Thuis in de Nederlandse mondzorg' voor buitenlandse tandartsen

| 16 december 2018
De KNMT start in februari 2019 de leergang ‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’, voor buitenlandse tandartsen die vertrouwd willen worden met het werken in de Nederlandse mondzorgpraktijk. Kijk hier voor meer informatie over de leergang.  
| 24 november 2018

Tijdens het NVvP najaarscongres DENTECH op 23 november jl. is Prof. dr. Fridus van der Weijden benoemd tot erelid van de NVvP.  Prof.dr. Fridus van der Weijden heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan de parodontologie in Nederland. Fridus heeft de NVvP een grote dienst bewezen door zijn belangeloze inzet op vele fronten. Zijn enthousiasme en grote kennis, maar ook zijn nauwgezetheid en doortastendheid zijn van grote betekenis voor de vereniging geweest en voorlopig gaat zijn inzet nog door.

Terugblik NVvP najaarscongres DENTECH

| 27 november 2018

‘DENTECH’, het NVvP-najaarscongres dat op 23 november jl. in Ede, plaatsvond, stond in het teken van digitale innovatie in de Parodontologie. Het was wederom een interessant en leerzaam NVvP-congres.

| 24 november 2018

Tijdens het NVvP najaarscongres DENTECH op 23 november werd de NVvP - Oral B® onderzoeksprijs uitgereid. Laura Ziukaite mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar publicatie 'Prevalence of diabetes mellitus in people clinically diagnosed with periodontitis: A systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies'

Uitkomsten Dag van het Tandvlees 2018

| 28 november 2018
De EFP (European Federation for Peridontology) presenteert in haar rapport de conclusies van de Eupean Gum Health Day (Dag van het Tandvlees) 2018: een groot succes!. Lees hier het verslag.
In 2019 wordt op 16 mei in Nederland de Dag van het Tandvlees gehouden. Save the date!

Perio & Diabetes

| 14 november 2018
Goede mondgezondheid vermindert de kans op diabetes. Het Perio & Diabetes-project, biedt richtlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen: tandheelkundige professionals, andere medische professionals, onderzoekers, beleidsmakers, patiënten en het publiek, en de media.
Het doel van het Perio & Diabetes-project, een samenwerking tussen de Europese Federatie van Parodontologie (EFP) en Sunstar, is het vergroten van het bewustzijn van belangrijke verbanden tussen parodontale aandoeningen en diabetes, waarbij wordt uitgelegd hoe deze twee ziekten samen kunnen worden bestreden.    Lees meer ...

Oral Health & Pregnancy

| 11 september 2018
Het doel van het Oral Health en Pregnancy-project, een samenwerking tussen de Europese Federatie van Parodontologie (EFP) en Oral-B® is om de mondgezondheid van vrouwen tijdens de zwangerschap te bevorderen door middel van richtlijnen voor patiënten en voor professionals in de gezondheidszorg.  Lees meer ....

Jubileum folderpakket voor € 100!!

| 01 september 2018
De 100e editie van Fundamenteel is een feestje waard! Daarom trakteert de NVvP haar leden op een bijzondere aanbieding: voor € 100* krijgt u een speciaal samengesteld folderpakket ter ondersteuning van de voorlichting in uw praktijk (de feitelijke waarde van dit pakket bedraagt € 135,80).
Dit speciale pakket bestaat uit de volgende folders:
 
 * Is een spoelmiddel iets voor mij (50 stuks)
 * Met een gezond gebit blijf je lachen (50 stuks)
 * Uw tandvlees gaat in rook op (50 stuks)
 * Mondverzorging: een bewuste keuze (100 stuks).
Deze aanbieding geldt alleen voor leden én in de maanden september tot en met december '18.
 
*Exclusief BTW en verzend-, handling- en administratiekosten 
| 29 april 2018
Tijdens de in maart gehouden 'general assembly' in Wenen is de EFP Postgraduate Research Prize uitgereikt.
 
De eerste prijs werd toegekend aan Chryssa Delatola, Bruno G. Loos, Evgeni Levin en Marja L. Laine van ACTA  De tweede prijs ging eveneens naar onderzoekers van ACTA: Efthymios Arvanitidis, Sergio Bizzarro, Elena Alvarez Rodriguez, Bruno G. Loos en Elena A. Nicu. De winnaars ontvingen een prijs van respectievelijk €1000,- en €750,-
 
| 23 april 2018
Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR's) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van voor peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak.
Deze drie richtlijnen zijn zogenoemde 'zij-instromende' richtlijnen. Dat betekent dat ze buiten KIMO zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en daarna bij KIMO ter autorisatie zijn ingediend.
 

EFP | Perio & Caries

| 29 januari 2018

De EFP lanceert voorlichtingscampagne over cariës en tandvleesaandoeningen

De EFP heeft een ambitieus bewustwordingsprogramma geïntroduceerd over de relatie tussen cariës en parodontale aandoeningen - de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten bij de mens en de belangrijkste oorzaken van het verlies van tanden

20 jaar DPSI

| 08 januari 2018
De DPSI ofwel de Dutch Periodontal Screening Index, viert dit jaar z’n twintigste verjaardag. Samen met het bijbehorende Paroprotocol vormt deze screeningsindex nog altijd een uitstekend hulpmiddel om de kwaliteit van uw parodontale zorg in de praktijk te verbeteren.
 
Praktische tips
Dentista zet de jarige deze maand in de spotlights met een artikel dat volledig gewijd is aan het ontstaan en toepassing van de screeningsindex.
| 26 november 2017

Per 1 januari 2018 verandert het hoofdstuk Parodontologie in de Tarievenlijst. Het onderscheid tussen tandartsen en mondhygiënisten verdwijnt en de beschrijving van de onderdelen initiële parodontale behandeling en Parodontale nazorg is transparanter gemaakt.

| 05 oktober 2017

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) biedt een gratis lidmaatschap aan, aan alle 5de en 6de jaars studenten Tandheelkunde voor 2 jaar: 2018 en 2019. Indien deze studenten zich nu inschrijven, kunnen ze tevens in het najaar van 2017 van dit voordeel gebruik maken. Meld je hier aan.

Groter onderzoeksbudget van Stichting NVvP!

| 18 mei 2017

Groter onderzoeksbudget beschikbaar! 
De Stichting NVvP heeft tot op heden voornamelijk kleine onderzoeken ondersteund. Deels zal daar mee worden doorgaan; anderzijds heeft de Stichting nu ook de mogelijkheid een grotere, financiële bijdrage te kunnen doen voor een substantiële studie.
Nederlandse universiteiten, en met name samenwerkende Nederlandse universiteiten (multicenter), worden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen bij het Stichtingsbestuur.
Het heeft de voorkeur van het Stichtingsbestuur om voor het onderzoeksonderwerp aan te haken bij één van de speerpunten van het bestuur van de vereniging NVvP. Bijvoorbeeld: het belang van de parodontologie op de algemene gezondheid en lifestyle (interventiestudie?). Daarnaast vindt het Stichtingsbestuur het belangrijk dat deze onderzoekstudie vanuit de 3 universiteiten gezamenlijk wordt uitgevoerd; ieder met hun eigen expertise in het belang van de gezondheid van alle Nederlanders.

Mocht u hier in geïnteresseerd zijn, dan kunt u uw voorstel indienen bij het Stichtingsbestuur van de NVvP via bestuur@nvvp.org

Nieuwe folder voor dagelijkse mondverzorging!

folders | 05 mei 2017

De NVvP heeft een nieuwe folder ontwikkeld om als handvat te dienen bij onze mondhygiëne instructies. Voor elk mondhygiëne hulpmiddel wordt er met foto's en begeleidende tekst duidelijk aangegeven hoe onze patiënten die kunnen gebruiken.
Aan het einde van de folder kan de gegeven instructie in een mooi overzicht worden geplaatst.

 

 

 

 

 

Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl