Een gezond fundament

Over de EFP

European Federation of Periodontologie (EFP)

De EFP is de overkoepelende associatie voor parodontologie in Europa. Deze is opgericht in 1991 te Amsterdam waarbij Nederland, en meer in het bijzonder emeritus professor dr. Ubele van der Velden van het ACTA een belangrijke initiërende rol heeft gespeeld. Momenteel zijn bij de EFP uit 29 Europese landen de wetenschappelijke verenigingen voor parodontologie aangesloten. De EFP Het heeft als doel de parodontologie en breder de mondgezondheid als onderdeel van de algehele gezondheid, in Europa en wereldwijd te promoten. Door middel van publicaties, gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van kennis.

EFP_tr.png

De EFP heeft als slogan “Periodontal health for a better life“, en is zowel op Europees niveau als wereldwijd bezig om de behandeling van parodontale aandoeningen en meer in het bijzonder de relatie daarvan met de algehele gezondheid op de kaart te zetten.

Iedere 3 jaar wordt er EuroPerio congres georganiseerd. Dit is momenteel het grootste parodontale congres ter wereld en trekt bezoekers uit alle landen. De European Workshops in Periodontology zijn prestigieuze wetenschappelijke bijeenkomsten waarbij specialisten over vooraf bepaalde parodontologische onderwerpen worden ingevlogen om tot consensus te komen. Het betreft diverse onderwerpen binnen de parodontologie en implantologie maar ook onderwerpen die daaraan raken zoals de relatie met tandbederf. De Journal of Clinical Periodontology , het wetenschappelijke tijdschrift van de EFP, is een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift en heeft voor een tandheelkundig blad een hoge impact factor.

Voor wat betreft onderwijs bestaan er de door de EFP geaccrediteerde prostgraduate programma’s in de parodontologie en impantologie. In Nederland is er één EFP erkende opleiding in Amsterdam bij het ACTA. Gestart in 1991, werd in 2016 het 25-jarig bestaan gevierd.

De EFP heeft een website: waar nieuws, publicaties, samenvattingen van publicaties, interviews met ‘grote namen’ in de parodontologie. Daarbij wordt er een overzicht gegeven van de verschillende events op het gebied van de parodontologie in Europa.

De NVvP vaardigt ieder jaar een bestuurslid af als vertegenwoordiger van het bestuur, als ook een vertegenwoordiger van de NVvP naar de algemene ledenvergadering van de EFP. Tijdens de ledenvergaderingen van de NVvP wordt over de inhoud van deze bijeenkomsten gerapporteerd.