Een gezond fundament

Erkende Parodontologen NVvP

Iedere tandarts mag parodontale handelingen verrichten. Maar er is een driejarige opleiding (in aansluiting op de opleiding tot tandarts) waarbij de tandarts zich kan differentiëren in parodontologie. Een parodontoloog heeft meer kennis en kunde op het gebied van ernstige parodontale problemen dan een reguliere tandarts. Alleen de tandartsen die deze opleiding hebben gevolgd, mogen de titel ‘Parodontoloog NVvP' gebruiken.

In Nederland is er een opleiding tot parodontoloog bij de afdeling Parodontologie van het ACTA. Voor meer informatie klik hier.


De erkende parodontoloog herkent u aan dit vignet

CP12-089_NVvP_vignet-transparant.png