Een gezond fundament

Waarom lid worden?

Waarom lid worden?

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich inzet voor het bevorderen van en het uitdragen van de kennis van de Parodontologie.

De NVvP richt zich vooral op de beroepsgroepen tandarts-parodontoloog, tandartsen en mondhygiënisten maar ook op studenten. De NVvP is een actieve vereniging die de parodontologie onder de aandacht brengt niet alleen bij de professie maar ook bij de patiënt en de consument. Daarnaast ondersteunt de NVvP onderzoek en onderwijs.

Wat doen we voor de leden: De NVvP steunt leden bij het verwerven van actuele kennis en het toepasbaar maken van deze kennis in de praktijk. Om dit mogelijk te maken bestaat de NVvP uit de Vereniging, de B.V. Diensten en de Stichting NVvP.

De NVvP

 • Verzorgt 2 keer per jaar een nieuwsbrief de 'Fundamenteel'
 • Verzorgt medere keren per jaar een digitale nieuwsbrief
 • Verzamelt interessant onderzoek en publiceert dit op de website en in de nieuwsbrief
 • Informeert patiënten en consumenten over de parodontologie
 • Stelt richtlijnen op i.v.m. het behandelde parodontale en de peri-implantaire weefsel
 • Biedt leden toegang tot het besloten deel van de NVvP website
 • Biedt leden toegang tot de European Federation of Periodontology (EFP)
 • Biedt leden toegang tot de Algemene Leden Vergadering


De B.V. Diensten

 • Organiseert twee keer per jaar een wetenschappelijk congres. Leden kunnen tegen een gereduceerd tarief deze events bijwonen
 • Publiceert en distribueert handig foldermateriaal en posters. Leden ontvangen korting
 • Biedt een groepsabonnement aan op de Journal of Clinical Periodontology

De Stichting NVvP

 • Ondersteunt en subsidieert Nederlands Wetenschappelijk onderzoek in de Parodontologie