Een gezond fundament

NVvP Under-graduate Award

NVvP Undergraduate award voor een scriptie of klinisch profiel in de parodontologie voor bachelor of master studenten in tandheelkunde.

De prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) aan studenten van Tandheelkunde (in Nederland) voor een scriptie (bachelor of master) of een uitzonderlijke prestatie tijdens een klinisch profiel binnen het vakgebied van parodontologie.

Kandidatuur

Om in aanmerking te komen voor deze award moet de aanvrager:

  • Student-lid van de NVvP zijn op de moment van de aanvraag.

  • een scriptie hebben geschreven binnen het vakgebied van de parodontologie in het  laatste  academisch jaar voorafgaand aan de prijs uitreiking of 

  • een klinisch profiel verslag hebben geschreven in het laatste academisch jaar voorafgaand aan de uitreiking.

De student moet inleveren:

  • een verslag van een casus of casussen met een klinisch profiel relevant voor de parodontologie of

  • een literatuuronderzoek op het gebied van de parodontologie of 

  • een resultaat van een klein onderzoeksproject

In alle gevallen moet er een duidelijke focus zijn op de parodontologie en een aanbevelingsbrief van een docent.

Aanmelden:

Aanmeldingen, voorzien van bovenstaande informatie, dienen voor de deadline in het bezit te zijn van het bestuur van de NVvP via secretariaat@nvvp.org

Documenten die moeten worden ingediend als onderdeel van de aanvraag zijn:

  • kort CV (max. 1 pagina) inclusief volledige contactgegevens

  • gescande ondertekende aanbevelingsbrief van een docent van de tandheelkundige faculteit die de aanvraag ondersteunt.

  • kopie van het verslag van het klinisch profiel of een scriptie.

Deadline: 1 september van ieder jaar.

Reglement NVvP Undergraduate Award