Een gezond fundament

Parodontoloog NVvP

Is er sprake van een ernstige vorm van parodontitis dan kan het noodzakelijk zijn dat je tandarts en/of mondhygiënist doorverwijst naar een specialist op het gebied van tandvleesproblemen, een parodontoloog. Een parodontoloog is een tandarts die zich gespecialiseerd heeft in de parodontologie. Dit is een specialisatie na het volgen van een masteropleiding parodontologie. Dit is een postacademische opleiding die 3 jaar duurt. De Nederlandse parodontologen kunnen erkend worden door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). Om erkend parodontoloog te zijn en te blijven (erkend door de NVvP), dient men niet alleen de opleiding te hebben voltooid maar tevens mee te doen aan de kwaliteitsborging van de vereniging. Dit betekent onder meer dat er onderlinge visitatie plaatsvindt en controle op de kwaliteitsrichtlijnen. Parodontoloog NVvP is een beschermde titel.

In een parodontologiepraktijk is sprake van werken in een teamverband. De parodontoloog werkt daarbij samen met mondhygiënisten en preventie-assistenten in de praktijk. De parodontoloog voert het eerste onderzoek uit, stelt het behandelplan op en vervolgens wordt het uitvoeren van de mondhygiëne-instructies en de initiële therapie in een teamverband uitgevoerd. Het beoordelen van het resultaat van de initiële therapie (de evaluatie door het opmeten van de pocketdieptes), wordt door de parodontoloog uitgevoerd en het vervolgplan opgesteld en besproken. Eventueel noodzakelijke flapoperaties worden door de parodontoloog uitgevoerd. De nazorgbehandelingen worden weer door de mondhygiënisten of preventie-assistenten in de praktijk uitgevoerd.
Indien de behandeling in de gespecialiseerde parodontologiepraktijk is afgerond en er sprake is van gezond tandvlees en een stabiele situatie, dan kan de parodontoloog je weer terugverwijzen naar je eigen tandarts of mondhygiënist om de nazorgbehandelingen binnen de eigen tandartspraktijk of externe zelfstandige mondhygiënistenpraktijk voort te zetten.

Voor de beste zorg is het belangrijk dat het mondzorgteam samenwerkt op een manier waarbij jij centraal staat. Dit kan binnen een praktijk waar alle mondzorgverleners samen werken, maar ook wanneer zij op een eigen locatie werkzaam zijn. Als er maar afgestemd wordt en samenwerkingsafspraken helder zijn. Het belangrijkste is dat ze allemaal het beste voor jou willen.