Een gezond fundament

Over NVvP

Actief, professioneel en vooruitstrevend

Een actieve, professionele en wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. Het doel van de vereniging is het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden, geeft de NVvP ook algemene informatie voor het publiek over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid.

De NVvP is dé autoriteit op het gebied van de parodontologie.

De NVvP steunt haar leden bij het verwerven van actuele kennis op wetenschappelijk gebied en bij de omgang met patiënten. Daarnaast behartigt de vereniging op diverse fronten de belangen van haar leden -als verleners van gespecialiseerde zorg- en ontwikkelt ze behandelprotocollen. Bovendien adviseert de NVvP onder andere de KNMT in kwesties betreffende de parodontologie. De NVvP geeft actief voorlichting aan het publiek over oorzaken en problemen die kunnen ontstaan met het tandvlees.

Het NVvP-lidmaatschap geeft op positieve wijze uitdrukking aan de belangstelling voor de parodontologie en biedt een waarborg voor kwaliteit.

Studenten tandheelkunde en mondzorgkunde zijn van harte welkom als lid. De georganiseerde congressen zijn ook voor hen toegankelijk en bieden zo een waardevolle verdieping van kennis en inzicht!

NVvP Oral B® Onderzoeksprijs

De NVvP heeft deze prijs ingesteld om hoogwaardig onderzoek op het gebied van de parodontologie te stimuleren. Voor de prijs komen onderzoeksverslagen in aanmerking van onderzoekers die in Nederland werkzaam zijn. De prijs bedraagt € 2.250, wordt één maal per twee jaar uitgereikt en is beschikbaar gesteld door de firma ORAL B®. Zie het reglement elders op deze site.

NVvP Oral B® Preventieprijs

Voor deze prijs komen in Nederland werkzame mondhygiënisten in aanmerking. Zij moeten zich uitzonderlijk hebben onderscheiden met betrekking tot het vakgebied van de mondhygiëne en/of het werkterrein van de mondhygiënist. De prijs, die door de firma Oral B® ter beschikking wordt gesteld, wordt één maal per twee jaar uitgereikt en bedraagt € 900. Zie het reglement elders op deze site.