Een gezond fundament

Nazorg

Drie maanden na de chirurgische ingreep vindt er een herbeoordeling plaats bij de behandelaar. Er vindt opnieuw een meting van de pocketdieptes (ruimtes tussen de tanden/kiezen en het tandvlees) plaats. De gebitssituatie wordt dan opnieuw bekeken, het resultaat van de behandeling geëvalueerd en de aard van de vervolgbehandeling besproken.

Een zeer belangrijk onderdeel van de vervolgbehandeling is de nazorgbehandeling. De nazorgbehandeling is bijzonder belangrijk om terugkeer van het ontstekingsproces te voorkomen. Op basis van het bereikte resultaat wordt de frequentie van de nazorg bepaald. De frequentie varieert van 3 tot 6-maandelijks.

Ten eerste blijft een zeer zorgvuldig uitgevoerde mondhygiëne een essentiële rol spelen. Dagelijks verwijderen van alle plaque is strikt noodzakelijk om de conditie van je gezonde tandvlees op peil te houden. Bovendien is een regelmatige professionele reiniging van de worteloppervlakken boven en onder het tandvlees van belang om ontstekingen en verdere afbraak te voorkomen. Tijdens de nazorgafspraken wordt de mondhygiëne gecontroleerd en eventueel bijgestuurd, de mate van ontsteking vastgesteld en worden alle oppervlakken uitgebreid gereinigd en gepolijst. Misschien is het nodig om aanvullende aanwijzingen te geven bij het gebruik van de elektrische tandenborstel en andere hulpmiddelen. Nadat je een jaar in de nazorgfase bent geweest, vindt er opnieuw een herbeoordeling plaats waarbij de pocketdieptes weer worden opgemeten. De gebitssituatie wordt dan opnieuw bekeken, het resultaat van de behandeling geëvalueerd en de vervolgbehandeling besproken. Voor mensen met een hogere gevoeligheid voor tandvleesontsteking blijft nazorg de rest van zijn/haar leven belangrijk.