Een gezond fundament

NVvP onderzoeksprijs

Hoogwaardig onderzoek verdient stimulans.

Wanneer je het streven naar wetenschappelijke ontwikkelingen in je vakgebied hoog in het vaandel voert, is het belangrijk om wetenschappelijke onderzoeken te stimuleren. Voor de NVvP leidde deze gedachtengang tot het instellen van de NVvP Onderzoeksprijs. Eénmaal per twee jaar reikt de NVvP deze prijs uit. Het is een bijzondere prijs, die door de firma Procter & Gamble Nederland ORAL B ter beschikking wordt gesteld.

De winnaar krijgt € 2250 én een bijzondere vermelding in de geschiedenisboeken van de NVvP.

Voor de NVvP Onderzoeksprijs komen in aanmerking onderzoeksverslagen van onderzoekers werkzaam in Nederland die aan de volgende criteria voldoen:

  1. Het onderzoek dient vanuit Nederland in de internationale Engelstalige literatuur gepubliceerd te zijn.
  2. Het onderzoeksverslag dient betrekking te hebben op het vakgebied van de parodontologie in de breedste zin.
  3. Het onderzoeksverslag dient gepubliceerd óf voor publicatie geaccepteerd te zijn in de 2 jaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.
  4. De kandidaat is lid van de NVvP

Beoordeling

Het bestuur belast 2 personen met onderzoekservaring, bij voorkeur lid van de vereniging, waarvan tenminste 1 (emeritus-)hoogleraar in de parodontologie of aanverwant vakgebied met de taak om de inzendingen in een eerste ronde te beoordelen en een selectie te maken van maximaal 5 meest gekwalificeerde publicaties.

De verdere beoordeling van deze voorgeselecteerde publicaties vindt plaats door een jury bestaande uit 3 Nederlandse of buitenlandse (emeritus-)hoogleraren in de parodontologie of aanverwant vakgebied aangevuld met een vertegenwoordiger van de firma Procter & Gamble Nederland Oral B®.

De jury brengt uiterlijk 3 weken voorafgaande aan het congres waarop de prijs wordt uitgereikt verslag uit aan het bestuur van de NVvP.

De NVvP Onderzoeksprijs wordt uitgereikt tijdens een congres van de NVvP. De winnaar verplicht zich om, op basis van het onderzoeksverslag, een voordracht te verzorgen tijdens dit congres.

Wisselingen in naam en bedrag

Deze Onderzoeksprijs heeft in de loop der tijd uiteenlopende benamingen gehad. Bij de eerste uitreiking heette de prijs simpelweg de 'NVvP Onderzoeksprijs'. Vanaf 1988 tot en met 1995 werd deze prijs aangeduid als 'NVvP Colgate Onderzoeksprijs'. In 1997 kreeg de prijs de naam 'NVvP Corsodyl Onderzoeksprijs, in 1999 werd het de 'NVvP Braun Oral B Onderzoeksprijs' en sinds 2007 is er sprake van de 'NVvP-Oral B Onderzoeksprijs'. Het bij de prijs behorende bedrag varieerde eveneens: van fl. 3500 en fl. 5000 tot het uiteindelijke € 2250.

Reglement NVvP - Oral-B onderzoeksprijs