Een gezond fundament

Perio & Caries


De EFP introduceert de 'Perio & Caries' campagne om de gezondheid van het tandvlees en tandbederf aan te pakken


  • De Europese Federatie van Parodontologie (EFP) promoot een Europees initiatief om licht te werpen op de interacties en overeenkomsten tussen tandbederf en tandvleesaandoeningen.
  • Praktische aanbevelingen, wetenschappelijke rapporten en ander educatief materiaal zijn gratis beschikbaar voor tandartsen, onderzoekers, professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek.
  • Een nieuwe speciale site - perioandcaries.efp.org - helpt om het bewustzijn van de relaties, gemeenschappelijke risicofactoren en verschillen tussen tandcariës en parodontale aandoeningen te vergroten, evenals de implicaties met betrekking tot preventie en behandeling van de twee meest voorkomende orale aandoeningen bij mensen. 


Aanbevelingen voor tandheelkundige professionals

Aanbevelingen voor niet-tandheelkundige professionals

Aanbevelingen voor het publiek

Infographic 'Tanden zijn voor het leven. Neem actie!'

Perio__Caries_tr.png