Oproep kandidaten NVvP Undergraduate en Postgraduate Award

  • 3 apr. 2024
Oproep kandidaten NVvP Undergraduate en Postgraduate Award

Postgrduate Award: de prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) aan studenten van ‘postgraduate Masters programme in Oral Health Sciences Periodontology’ voor een scriptie ingediend voor het eindexamen.

Is te winnen door: in Nederland studerende deelnemers van het Postgraduate Masters Programme in Oral Health Sciences Periodontology in de tandheelkunde, die student-lid zijn van de NVvP op het moment van de aanvraag.
Is ingesteld voor: een scriptie geschreven in het vakgebied van de parodontologie en/of peri-implantaire aandoeningen en ingediend voor het eindexamen.
De winnaar ontvangt: gratis toegang tot een NVvP-congres, een certificaat en € 1000 te besteden aan een parogerelateerd congres.

Reglement NVvP Postgraduate Award


Undergraduate Award: De prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) aan studenten van Tandheelkunde (in Nederland) voor een scriptie of een uitzonderlijke prestatie tijdens een klinisch profiel binnen het vakgebied van parodontologie.

Is te winnen door: in Nederland studerende bachelor- of masterstudenten in de tandheelkunde, die student-lid zijn van de NVvP op het moment van de aanvraag. Zij moeten een scriptie of een klinisch profiel hebben geschreven in het vakgebied van de parodontologie in het laatste academische jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking.
Is ingesteld voor: een scriptie of een uitzonderlijke prestatie tijdens een klinisch profiel in het vakgebied van de parodontologie.
De winnaar ontvangt: gratis toegang tot een NVvP-congres, een certificaat, en € 500, te besteden aan een parogerelateerd congres of boek.

Reglement NVvP Undergraduate Award


Aanmelding
Aanmeldingen, voorzien van bovenstaande informatie, dienen voor 1 oktober 2024  in het bezit te zijn van het bestuur van de NVvP via secretariaat@nvvp.org
De prijs wordt uitgereikt tijdens het lustrumcongres van de NVvP op 22 november 2024 in het Gooiland te Hilversum.