Algemene Ledenvergadering 26 november 19.30 uur

  • 5 nov. 2020
Algemene Ledenvergadering 26 november 19.30 uur

De 132ste  Algemene Ledenvergadering, die voorafgaand aan het congres zou plaatsvinden, is verschoven naar 26 november a.s. om 19.30 uur, deze zal nu digitaal plaatsvinden.

AANMELDEN
 

Een aantal punten zal tijdens de ALV in stemming worden gebracht. De Corona-spoedwet biedt de mogelijkheid om digitaal ALV's te houden en te stemmen tijdens de vergadering middels een stemfunctie. De mogelijkheden om uitgebreid punten te bediscussiëren zijn beperkt en kunnen middels de Chat-functie. Mocht u reeds een vraag hebben bij een agendapunt dan kunt u die alvast bij de opening van de vergadering inbrengen (graag o.v.v. het agendapunt). Het bestuur houdt zich het recht voor om agendapunten mee te nemen naar een volgende vergadering.