Algemene Ledenvergadering 11 maart 19.15 uur

  • 2 feb. 2021
Algemene Ledenvergadering 11 maart 19.15 uur

De 133ste Algemene Ledenvergadering vindt digitaal plaats op donderdag 11 maart a.s, aanvang 19.15 uur.

De mogelijkheden om uitgebreid punten te bediscussiëren zijn beperkt en kunnen middels de Chat-functie. Mocht u reeds een vraag hebben bij een agendapunt dan kunt u die alvast bij de opening van de vergadering inbrengen (graag o.v.v. het agendapunt). Het bestuur houdt zich het recht voor om agendapunten mee te nemen naar een volgende vergadering. 

AANMELDEN