Dag van het Tandvlees 14 mei 2020

  • 16 mrt. 2020
Dag van het Tandvlees 14 mei 2020

“Gezondheid begint met gezond tandvlees!"

Overweegt u om met uw praktijk mee te doen aan de Dag van het Tandvlees, die dit jaar plaatsvindt op 14 mei? Verschillende parodontologiepraktijken, tandartspraktijken en mondhygiënistenpraktijken gingen u de afgelopen jaren al voor, met talloze enthousiaste reacties tot gevolg. Meedoen aan deze Dag houdt in dat u uw praktijk openstelt voor een gratis screening van het tandvlees, waarbij patiënten informatie krijgen over tandvlees, gingivitis en parodontitis.

Spreekuur zelf bepalen

U kunt zelf bepalen op welk moment van de dag u een spreekuur wilt houden en hoe lang dit duurt. Op de website van de NVvP worden per praktijk het tijdstip van het spreekuur en de gegevens van de betreffende praktijk aangegeven.

Nieuwe reclamecampagne

Ter ondersteuning ontvangt u promotiemateriaal plus informatie die u aan patiënten kunt meegeven. Bovendien kan de Dag van het Tandvlees dit jaar vooraf op veel meer aandacht rekenen dan vorige jaren. Met een nieuwe speciale reclamecampagne, de bijbehorende website www.zoenenisgaaf.nl en #zoenenisgaaf worden mensen vanaf volgende maand al geattendeerd op de mogelijkheid voor een gratis tandvleescheck.

 

Mobiele Praktijk in Rotterdam

Ook dit jaar heeft Defensie de Mobiele Tandheelkundige Praktijk weer beschikbaar gesteld voor de Dag van het Tandvlees. Deze bus staat op 14 mei in Rotterdam, zodat langslopend publiek de bus kan betreden voor nadere informatie plus een screening van zijn/haar tandvlees.

 

Aanmelden

Helpt u mee om de Nederlandse bevolking bewuster te maken van het belang van een gezonde mond? U kunt uw praktijk  hier aanmelden!

Gezond tandvlees is van groot belang voor het welzijn en de algemene gezondheid. Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees. Onbehandelde parodontitis verergert met de tijd en kan leiden tot tandverlies. Dit kan leiden tot esthetische problemen, problemen met kauwen en een afname van de kwaliteit van leven.

Naast het verlies van tanden en kiezen, zijn er ook relaties aangetoond tussen parodontitis en de algemene gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft een relatie aangetoond tussen parodontitis en diabetes mellitus en tussen parodontitis en hart- en vaatziekten, maar ook met andere ziekten zoals reuma en kanker.

Behandeling van parodontitis door een mondhygiënist, tandarts of parodontoloog voorkomt verlies van tanden en kiezen, maar draagt ook bij aan verbetering van de algemene gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er na behandeling een afname van de mate van aderverkalking optreedt en dat de suikerwaarden bij diabetes patiënten verbeteren.

Parodontitis komt bij ongeveer de helft van de volwassen bevolking voor, waarvan het in 10-15% om een ernstige vorm van parodontitis gaat. De tandvleesontsteking veroorzaakt geen pijn of ongemak, waardoor de patiënt vaak niet beseft dat hij of zij een probleem aan het tandvlees heeft.

Ga 1-2 keer per jaar naar de tandarts om uw gebit te laten controleren. Op deze manier kan een ernstige tandvleesontsteking tijdig worden ontdekt en behandeld.

Vanuit de Europese Vereniging voor Parodontologie (EFP) is het initiatief genomen een campagne op te zetten over Parodontitis. Het doel is dat de Nederlandse bevolking meer bekend wordt met deze ziekte en dat mensen zich daardoor meer bewust worden van het belang van een gezonde mond.

Verschillende parodontologiepraktijken, tandartspraktijken en mondhygiënistenpraktijken stellen zich open voor een gratis screening van het tandvlees.
Wat houdt deze screening in? Om te beoordelen of tandvlees gezond of ontstoken is, wordt de ruimte tussen de tand en het tandvlees opgemeten, de pocket. Dit gebeurt met een speciaal meetinstrument, een pocketsonde. Er wordt gekeken hoe diep de pockets zijn. Hoe dieper de pockets, hoe ernstiger de ontsteking. Er wordt voorlichting en uitleg gegeven over de staat van het tandvlees en eventuele ernst van de aandoening.
Het doel is dat er de Nederlandse bevolking meer bekend wordt met deze ziekte en dat mensen zich daardoor meer bewust worden van het belang van een gezonde mond.