Dr. Mark Timmerman benoemd tot bijzonder hoogleraar Parodontologie

  • 19 jan. 2023
Dr. Mark Timmerman benoemd tot bijzonder hoogleraar Parodontologie

Mark Timmerman is benoemd tot bijzonder hoogleraar Parodontologie aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Deze leerstoel kwam mede tot stand dankzij de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Parodontoloog dr. Mark Timmerman: “Als bijzonder hoogleraar hoop ik de parodontologie in Nijmegen een boost te geven”
Met de komst van prof. dr. Hugo de Bruyn en het vertrek van prof. dr. Gert Meijer ontstond aan het Radboud UMC in Nijmegen de behoefte om de parodontologie wat steviger neer te zetten. De benoeming van dr. Mark Timmerman tot bijzonder hoogleraar Parodontologie aan de afdeling Tandheelkunde vormt daartoe een mooie stap voorwaarts. “Het is belangrijk dat op de basale vakgebieden, degelijk en goed zichtbaar, in de benodigde expertise voorzien wordt.”

Als tandarts (1984, Universiteit Amsterdam) combineerde Mark Timmerman ruim 20 jaar algemene praktijk en Paro Praktijk Utrecht met het universitair docentschap bij de afdeling Parodontologie van het ACTA. Naast zijn promotie leverde hij een bijdrage aan vele onderzoeken en de inhoud van de opleiding Parodontologie. “In 2008 vertrok ik naar Nijmegen, om daar vanaf 2011 deel uit te maken van de maatschap in de Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Nijmegen,” vertelt Mark. “Daarnaast ben ik sinds 2017 werkzaam als docent bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboud UMC. Ik doe dat met veel plezier, het is een relatief kleine afdeling met veel saamhorigheidsgevoel. Je hoort dikwijls dat studenten hier graag studeren, dat maakt het onderwijs geven erg leuk, ik krijg daar energie van.”

Transitie
Op 1 december 2022 werd Mark aan de afdeling Tandheelkunde van het Radboud UMC benoemd tot bijzonder hoogleraar Parodontologie. Deze benoeming is geïnitieerd en ondersteund door de NVvP. Vanuit de behoefte om de parodontologie hier wat steviger neer te zetten, had de NVvP al in 2016 de eerste contacten gelegd met het Radboud UMC. De tijd was er rijp voor: de afdeling Tandheelkunde had een renovatie ondergaan, had de JCI-accreditatie behaald (Joint Commission International, internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg) en er werd een nieuwe bedrijfsleider verwelkomd.
Mark: “In 2017 trad prof. dr. Hugo de Bruyn aan als afdelingshoofd van de afdeling Tandheelkunde en hoogleraar Parodontologie, waarmee de gewenste transitie in onderwijs en onderzoek een stimulans kreeg. Nadat prof. dr. Gert Meijer in de zomer van 2021 met emeritaat ging, nam ik enkele taken van hem over: in het najaar van 2021 trad ik aan als voorzitter van de examencommissie en coördinator van het chirurgisch profiel. De behoefte aan een bijzonder hoogleraar in ons vakgebied bleef bestaan. Met als resultaat dat ik sinds 1 december 2022 in die functie actief ben.”

Ambities
Bijzonder hoogleraar worden was niet het ultieme doel in zijn leven, stelt Mark nuchter vast. Tegelijkertijd geeft deze positie hem wel de kans om het totaal aan ontwikkelingen binnen en rondom de afdeling Tandheelkunde aan het Radboud UMC te ondersteunen, waarbij op basale vakgebieden in de benodigde expertise voorzien wordt. “Ik zie het als mijn taak om, samen met Hugo, het parodontologisch gedachtengoed binnen de afdeling sterker in te bedden. Dit wil ik onder andere doen door het oprichten van een expertiseteam, waarbij kennis en vaardigheden op het gebied van de parodontologie beter worden afgestemd tussen de docenten vanuit Tandheelkunde en docenten vanuit Mondzorgkunde.
Daarnaast wil ik een hernieuwd accent leggen op het belang van kennis van de parodontale diagnostiek en behandeling in het onderwijs bij docenten en studenten. Een derde streven betreft een betere integratie van de parodontale zorg in de onderwijspraktijken, zowel in de masterkliniek als in het nieuw vorm te geven bachelorcurriculum.

Voorsorterend op deze ontwikkelingen is er in de afgelopen jaren op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de parodontologie al een nauwere samenwerking ontstaan tussen onze afdeling Tandheelkunde, de HAN en de afdeling Parodontologie aan het ACTA. Ik zit zelf midden in deze ontwikkeling en juich ‘m vanzelfsprekend alleen maar toe. Zo kijk ik ook uit naar een nauwere samenwerking op het gebied van paro-onderwijs tussen de drie opleidingen in ons land.”

De juiste accenten
Het onderwijs in de implantologie vraagt eveneens om verdere integratie in het curriculum. Ook op dat terrein heeft de nieuwe bijzonder hoogleraar meerdere ambities. Dan is er nog de nieuw in te richten opleiding Master Advanced Oral Health Care – momenteel onder visitatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO -, die om invulling vraagt van het programma en verzorgen van het onderwijs. En zelfs daarmee is de agenda van Mark nog niet gevuld. In het kader van zijn leerstoel ziet hij voor de toekomst kansen liggen om een mogelijke opstap naar een echte differentiatie-opleiding Parodontologie in Nijmegen uit te werken. Kortom: over die boost voor de parodontologie hoeven ze zich in Nijmegen geen zorgen te maken.
Mark tot slot: “Vanuit mijn ervaring en routine op gebied van kliniek, wetenschap en onderwijs wil ik deze ontwikkelingen voorzien van de juiste accenten vanuit de parodontologie en implantologie. Daarmee hoop ik een significante bijdrage te kunnen leveren aan de zorg, het onderwijs en het onderzoek binnen de afdeling en het Centrum Mondzorg en op niveau van de individuele patiënt en student.”