EFP - JCP Digest

  • 27 jun. 2021
EFP - JCP Digest

Vrij gingivatransplantaat krimpt meer bij implantaat dan bij natuurlijk element
Een vrij gingivatransplantaat kan een voorspelbare behandeling zijn om aangehechte gingiva bij een natuurlijk element of een implantaat te vermeerderen. In JCP Digest nr. 86 is een prospectieve observatiestudie samengevat, die uitgevoerd werd door onderzoekers van de Internationale Universiteit van Catalonië, Barcelona. Zij vergeleken gedurende één jaar na een chirurgische procedure met een vrij gingivatransplantaat de dimensionele veranderingen in gekeratiniseerde gingiva bij elementen en bij implantaten, alsmede de krimp van het transplantaat en de positie van de gingivarand. De onderzoekers concludeerden, binnen de beperkingen van hun studie, dat er meer reductie was in dimensionele veranderingen van gekeratiniseerde gingiva en krimp van het transplantaat bij implantaten vergeleken met die bij natuurlijke elementen. Verder onderzoek met gestandaardiseerde parameters is nodig om gingiva-augmentatieprocedures bij natuurlijke elementen en implantaten te vergelijken.