EFP Perio Master Clinic Antwerp 2023- Call for videos

  • 24 jan. 2022
EFP Perio Master Clinic Antwerp 2023- Call for videos

Het organiserend comité van de EFP Perio Master Clinic 2023: Perio-ortho synergie heeft het plafform opengesteld om uw case pitch te presenteren!
In deze video presenteert u kort uw casus in het Engels die max 3 minuten mag duren in MPEG-format
Gevraagde case-pitches gaan over de volgende 6 onderwerpen:

1) Orthodontische behandeling bij parodontaal gecompromitteerde patiënten
2) Parodontale regeneratie en orthodontie
3) Muco-gingivale chirurgie bij orthodontisch behandelde patiënten (geimpacteerde tandparodontale behandeling)
4) Implantologie in de orthodontie, omgaan met agenese
5) Orthodontische digitale planning
6) Versnelde orthodontie (gebruik van minischroefjes/platen/implantaat/piezocisie/corticotomieën)

Stuur uw video voor 1 maart 2022 naar de EFP European-coördinator (monica@efp.org), ter attentie van de PMC-commissie. Selectie van de cases (1 per onderwerp) wordt gemaakt door de wetenschappelijke commissie van PMC op basis van de kwaliteit van de case en de lezing.
U wordt in april 2022 geïnformeerd over uw selectie. Indien uw casus wordt geselecteerd, ontvangt u een uitgenodiging om uw casus binnen een tijdsbestek van 15 minuten te presenteren op de 4e EFP Perio Master Clinic in Antwerpen op 3-4 maart 2023 in Antwerpen, België, uw registratie voor de conferentie is gratis.