EFP postgraduate research prize for Luciano Pitzurra

  • 20 okt. 2020
EFP postgraduate research prize for Luciano Pitzurra

De EFP heeft haar jaarlijkse prijzen toegekend voor postdoctoraal onderzoek, die bedoeld zijn om onderzoek aan de door EFP geaccrediteerde postdoctorale opleidingen in parodontologie te stimuleren. De eerste prijs voor preklinisch / fundamenteel onderzoek werd toegekend aan Luciano Pitzurra, (ACTA) , voor het artikel Effecten van L-PRF en A-PRF + op parodontale fibroblasten bij in vitro wondgenezing experimenten, gepubliceerd in het Journal of Periodontal Research.

Luciano Pitzurra won de eerste prijs voor zijn artikel ‘Effects of L-PRF and A-PRF+ on periodontal fibroblasts in in vitro wound-healing experiments’, gepubliceerd in het Journal of Periodontal Research. Dit in vitro onderzoek zocht uit of er verschil was tussen ‘leukocyte-platelet-rich fibrin’ (L-PRF) en ‘advanced platelet-rich fibrin’ (A-PRF+) in hun vermogen om proliferatie en migratie van parodontale fibroblasten te induceren. L-PRF en A-PRF+ zijn autologe materialen afkomstig uit het bloed van de patiënt die gebruikt worden in parodontale regeneratieve chirurgie. Beide materialen zorgden in dit kunstmatige wondgenezings-experiment voor een significant snellere initiële fase van wondafsluiting vergeleken met de controles, maar A-PRF+ leek iets betere eigenschappen te hebben in de derde en laatste fase van wondafsluiting in dit experiment. Deze studie zou behulpzaam kunnen zijn om tot een optimale PRF samenstelling voor parodontale regeneratieprocedures te komen

Lees hier het artikel