Financiële bijdrage Kimo

  • 23 feb. 2020
Financiële bijdrage Kimo

Het KIMO (Kennis Instituut Mondzorg) is sinds de oprichting in 2016 belast met het ontwikkelen van richtlijnen in de mondzorg. Inmiddels is een aantal richtlijnen gelanceerd en zijn nieuwe richtlijnen volop in ontwikkeling.

De financiering van het KIMO wordt momenteel verzorgd door de drie leden van het KIMO, te weten de KNMT, ANT en FTWV, aangevuld met een opstartsubsidie van het ministerie van VWS. Deze opstartsubsidie eindigt in 2020. De uiteindelijke financiering van het KIMO na 2020 staat nog niet helemaal vast. Het voornemen is dat de KNMT 100.000 euro, de ANT 60.000 euro en de FTWV 50.000 euro per jaar zullen bijdragen.

Jaarlijkse contributie

In de Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen ( FTWV) zijn alle tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd, zo ook de NVvP. De wetenschappelijke verenigingen zijn als individueel lid een jaarlijkse contributie verschuldigd aan de FTWV, zodat de FTWV kan voldoen aan haar financiële verplichting om het KIMO te ondersteunen in het ontwikkelen van richtlijnen.

Binnen de FTWV is ervoor gekozen om de benodigde gelden te innen via de individuele leden van alle wetenschappelijke verenigingen. Het kan dus voorkomen dat  - als een lid bij meerdere wetenschappelijke verenigingen aangesloten is - er dubbel zal worden betaald. In dat geval bestaat de mogelijkheid om deze extra afdracht terug te vragen via het secretariaat van het KIMO.

€ 10 per jaar

Afgesproken is dat er 10 euro per lid per jaar wordt gevraagd en dat deze kosten bovenop de bestaande contributiekosten komen.

Het NVvP-bestuur heeft besloten om dit bedrag voor 2020 nog niet door te berekenen aan haar leden. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit wel gaat gebeuren voor het contributiejaar 2021.