Gewijzigde samenstelling bestuur NVvP

  • 27 nov. 2021
Gewijzigde samenstelling bestuur NVvP

Op 26 november jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het aantreden van twee nieuwe bestuursleden: Stanley Tjoa (Parodontoloog NVvP te Almere) en Rianne Mühlenbaumer (mondhygiënist en docent aan de Hogeschool Utrecht). Marcel van der Zwet en Simone Botman hebben na een bestuursperiode van zes jaar afscheid genomen. De samenstelling van het nieuwe NVvP bestuur ziet er als volgt uit:

Ilara Zerbo  (voorzitter)
Steven Lim (penningmeester, vice voorzitter)
Bard van Cruijsen (secretaris)
Natasha Lioubavina-Hack (assessor en congrescoördinator)
Nicky Beukers (assessor)
Stanley Tjoa (assessor)
Rianne Mühlenbaumer (assessor)