In Memoriam Heinz Renggli

  • 25 apr. 2022
In Memoriam Heinz Renggli

Op 11 april 2022 is ons erelid prof. Dr. H.H. (Heinz) Renggli overleden.

Heinz Renggli, geboren in 1936 in Luzern, Zwitserland studeerde tandheelkunde in Bazel en Zürich, en ging daarna bij Prof. Dr. Hans Mühlemann op de afdeling Parodontologie werken. Daar deed hij een specialisatie in Parodontologie en promoveerde in 1974 op het onderwerp “Einfluss subgingivaler Füllungsränder auf die benachbarte Gingiva”.

In 1976 werd Heinz Renggli benoemd tot hoogleraar parodontologie in Nijmegen.

Al snel na zijn aanstelling hield hij bij een vergadering van het “Interfacultair Overleg Parodontologie” een warm pleidooi voor de tandarts met specifieke vaardigheden in de Parodontologie. Daardoor heeft hij een vroege aanzet gegeven tot een ontwikkeling die later door de NVvP werd opgepikt en leidde tot de Tandarts-Parodontoloog (nu: Parodontoloog NVvP). Omdat het belangrijk was dat de Tandarts-Parodontoloog een vlekkeloze start maakte moest het Consilium Parodontologicum, dat in november 1987 werd opgericht, bestaan uit in ieder geval alle hoogleraren Parodontologie. Derhalve trad Heinz Renggli samen met de andere hoogleraren Taco Pilot en Leo Coppes toe tot het Consilium, dat werd aangevuld met Ubele van der Velden en Jos van den Heuvel. Van 1992 tot 1998 was hij gedurende 7 jaren voorzitter van het Consilium.

Heinz Renggli was tevens mede-oprichter van de MSc opleiding parodontologie in Nijmegen.

Als hoofd van de opleiding Mondhygiëne in Nijmegen heeft hij een rol gespeeld bij de tot stand koming van de opleiding tot preventie-assistent.

Dit alles was de aanleiding om Heinz Renggli voor te dragen als erelid van de NVvP, hetgeen op 16 november 2001 op de ALV tijdens het jubileumcongres werd bevestigd. In datzelfde jaar ging hij ook met emeritaat.

Heinz Renggli is 85 jaar geworden.