In Memoriam: Michiel de Cleen

  • 11 dec. 2021
In Memoriam: Michiel de Cleen

Met het overlijden van Michiel de Cleen is een gepassioneerd wortelkanaalbehandelaar, inspirerend spreker, fijne collega, NVvP-lid en goede vriend heengegaan.

Michiel de Cleen studeerde in 1988 als tandarts af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen was hij tot 1995 als docent verbonden aan de vakgroep Cariologie en Endodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Bij velen is hij bekend van zijn cursussen en lezingen en ook de NVvP heeft hem meermaals op het podium mogen verwelkomen.

Hij droeg de NVvP als endodontoloog een warm hart toe en was goed op de hoogte van de ‘ins en outs’ binnen de parodontologie. Legendarisch is zijn bijdrage aan de PED-talks op het NVvP lustrum congres in 2016 waar hij als een mijnwerker op het podium liep. Het onderwerp van zijn lezing was ‘de diepste pockets ter wereld’ waarin hij het onderscheid tussen een pocket ontstaan door parodontitis en een pocket ontstaan vanuit een ontsteking aan de wortelpunt op sprekende wijze en met een passende metafoor vanuit de mijnbouw presenteerde. Gelukkig is deze PED-talk behouden als video en nog te zien op YouTube 

Zijn manier van lezingen geven bestond uit een goed verzorgde PowerPoint, mooie plaatjes en een heldere boodschap die doorspekt was met humor. Met zorg werden zijn casussen gedocumenteerd, in het bijzonder de röntgenfoto’s en werden producten en instrumenten die hij gebruikte bij zijn wortelkanaalbehandelingen strak gefotografeerd. De wetenschappelijke onderbouwing miste niet ondanks zijn klinische insteek. Hij hechtte er veel belang aan dat de toehoorder met praktische tips en het juiste instrumentarium op maandagochtend aan de slag kon. Een lijstje met aanbevolen instrumenten en producten ontbrak dan ook niet aan het cursusmateriaal.

Michiel was een opvallende, maar ook vooral creatieve en aimabele persoonlijkheid en heeft veel gedaan om het vak endodontologie op aansprekende wijze uit te dragen. Daarbij was hij ook tandarts in hart en nieren waardoor hij voor meerdere cursussen en congressen betrokken was als wetenschappelijk adviseur. Hij is jaren hoofdredacteur van het vaktijdschrift Tandartspraktijk (TP) geweest. Van zijn hand verschenen tientallen artikelen over alle aspecten van de endodontie en was hij co-auteur van een aantal boeken over endodontologie en tandletsels.

Het is onwerkelijk dat hij zo jong en plotseling  ons is ontvallen. Velen zullen hem als icoon binnen de mondzorg missen met veel warme herinneringen in hun hart.

Fridus van der Weijden