Oproep inzendingen The Jaccard/EFP Prize

  • 9 nov. 2021

De Jaccard/EFP-prijs voor parodontaal onderzoek is in 1995 ingesteld door de European Federation of Parodontology (EFP) en de Jaccard Foundation (Universiteit van Genève) met als doel het onderzoek in Europa te bevorderen.
De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt tijden het EuroPerio congres. 


Het onderzoekswerk mag niet eerder zijn gepubliceerd of gepresenteerd tijdens een congres. De manuscripten moeten worden opgesteld volgens de richtlijnen die worden gehanteerd in  "Instructies voor auteurs" in het Journal of Clinical Periodontology (JCP), aangezien de beste drie inzendingen in dit tijdschrift zullen worden gepubliceerd.
Kandidaten moeten hun manuscripten per e-mail in een PDF-formaat sturen naar de EFP-coördinator, Monica Guinea (monica@efp.org), ten minste zes maanden voorafgaand aan de conferentiedatum (30 december 2021).

Een panel van 5 juryleden, bestaande uit de redacteur van JCP, twee Associate Editors van hetzelfde tijdschrift, een lid gekozen door het Uitvoerend Comité van de EFP (voorzitter van deze sessie) en een lid van het EuroPerio-organisatiecomité, zal 3 manuscripten selecteren voor de laatste ronde, die zal worden gepubliceerd in het Journal of Clinical Parodontology.
Het organisatiecomité zal de drie genomineerden van deze prijs (eerste auteurs die de paper moeten presenteren) op de hoogte brengen en hen uitnodigen voor de EuroPerio-congres, ten minste drie maanden voor de datum van het congres.
Reiskosten tot 500 euro worden voor de uitgenodigde kandidaten betaald door de EFP, evenals EuroPerio-registratiekosten.
Elke onderzoeker zal zijn/haar werk presenteren als een mondelinge presentatie van 20 minuten, gevolgd door een discussieperiode van 10 minuten. De winnaar wordt geselecteerd op basis van de verdiensten van het ingediende manuscript, evenals op de mondelinge presentatie en de daaropvolgende discussieperiode.
De winnaar van de eerste prijs ontvangt een prijs van Sfr 10.000, samen met een Certificaat.
De winnaar van de tweede prijs ontvangt Sfr 6.000 en de winnaar van de 3e prijs ontvangt Sfr 4.000.

De uitgebreide informatie treft u hier aan.