Oproep kandidaten NVvP -Oral B® preventieprijs

  • 19 feb. 2023
Oproep kandidaten NVvP -Oral B® preventieprijs

De NVvP-Oral-B Preventieprijs is door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ingesteld met de volgende bedoeling om tandartsen en mondhygiënisten te waarderen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor het vakgebied van de preventie en therapie van parodontale en peri-implantaire aandoeningen en/of het werkterrein van de mondzorgverlener.

De prijs, die door de firma Procter & Gamble (Oral B® ) ter beschikking wordt gesteld, wordt 1x per 2 jaar uitgereikt. Voor de prijs komen in Nederland werkzame tandartsen of mondhygiënisten in aanmerking (lid van de NVvP) die in de 2 jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt hebben voldaan aan de doelstelling genoemd in het reglement.

Kent u een tandarts of mondhygiënist die voor deze prijs in aanmerking komt, dan nodigt de NVvP u van harte uit diegene voor te dragen. Past u als tandarts of mondhygiënist zelf in het profiel, dan mag u dat ook aan het bestuur van de NVvP kenbaar maken. Stuur hiervoor een uitgebreide motivatie vóór 1 oktober 2023 aan het Bestuur van de NVvP,  secretariaat@nvvp.org

De prijs wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van de NVvP op 24 november 2023 in het Gooiland te Hilversum.

Reglement NVvP -Oral-B preventieprijs