Oproep NVvP- Oral B® onderzoeksprijs

  • 3 apr. 2024
Oproep NVvP- Oral B® onderzoeksprijs

De NVvP Onderzoeksprijs is door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ingesteld met de bedoeling om hoogwaardig onderzoek op het gebied van de parodontologie te stimuleren

De prijs, die door de firma Procter & Gamble (Oral B® ) ter beschikking wordt gesteld, wordt 1x per 2 jaar uitgereikt. 

Voor de NVvP Onderzoeksprijs komen in aanmerking onderzoeksverslagen van onderzoekers werkzaam in Nederland die aan de volgende criteria voldoen:

  1. Het onderzoek dient vanuit Nederland in de internationale Engelstalige literatuur gepubliceerd te zijn.
  2. Het onderzoeksverslag dient betrekking te hebben op het vakgebied van de parodontologie in de breedste zin.
  3. Het onderzoeksverslag dient gepubliceerd óf voor publicatie geaccepteerd te zijn in de 2 jaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.
  4. De kandidaat is lid van de NVvP

De inzendingen dienen vóór 1 september 2024 in het bezit te zijn van het secretariaat van het bestuur van de NVvP,  secretariaat@nvvp.org

De prijs wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van de NVvP op 22 november 2024 in het Gooiland te Hilversum.

NVvP -Oral-B onderzoeksprijs