Oproep: VMTI Wetenschapsprijzen en stipendium 2023

  • 22 mei 2023
Oproep: VMTI Wetenschapsprijzen en stipendium 2023

Ieder jaar reikt de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) een tweetal wetenschapsprijzen uit (een publicatie- en een proefschriftprijs) en een stipendium. De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten. De VMTI-wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren. 
Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van € 1000,- verbonden, aan de proefschriftprijs een bedrag van € 1500,- en aan het stipendium een bedrag van € 500,-.
Meer info en regelement: https://www.vmti.nl/wetenschap/

Inzendingen dienen voor 01 september 2023 te worden verstuurd aan: info@vmti.nl. Graag voorzien van enkele persoonlijke gegevens en een korte toelichting waarin wordt aangegeven voor welke prijs de inzending is bedoeld. De jury zal binnen 3 weken de winnaars persoonlijk berichten.

De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden tijdens het VMTI- congres op 6 oktober 2023 in Landgoed de Horst in Driebergen. Het thema van dit congres is ‘Angstaanjagend, wie is bang voor wie’.