Oproep: VMTI Wetenschapsprijzen en stipendium 2024

  • 16 apr. 2024
Oproep: VMTI Wetenschapsprijzen en stipendium 2024

Ieder jaar reikt de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) een tweetal wetenschapsprijzen uit (een publicatie- en een proefschriftprijs) en een stipendium. De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten. De VMTI-wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren. 
Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van € 1000,- verbonden, aan de proefschriftprijs een bedrag van € 1500,- en aan het stipendium een bedrag van € 500,-.
Meer info en regelement: https://www.vmti.nl/wetenschap/

Inzendingen dienen voor 15 augustus 2024 te worden verstuurd aan: info@vmti.nl. Graag voorzien van enkele persoonlijke gegevens en een korte toelichting waarin wordt aangegeven voor welke prijs de inzending is bedoeld. De jury zal binnen 3 weken de winnaars persoonlijk berichten.

De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden tijdens het VMTI- congres op vrijdag 4 oktober 2024 in Theater Orpheus in Apeldoorn. Prijswinnaars krijgen kort de gelegenheid om hun artikel, proefschrift, of onderzoeksidee op het congres te presenteren. Het thema van dit congres is ‘Te oud, wanneer je niet meer stevig staat’.