Paul Eigenhuis 1954-2023 In Memoriam

  • 30 nov. 2023
Paul Eigenhuis 1954-2023 In Memoriam

Paul studeerde tandheelkunde in Utrecht en was enthousiast John Tomes lid. Na zijn afstuderen werd hij staflid bij de vakgroep parodontologie van de UvA, later ACTA. Samen met zijn veel te vroeg overleden vrouw Karin opende hij een praktijk in Scherpenzeel met veel aandacht voor de parodontologie.
In 1989 werd hij als een van de eersten in Nederland door de NVvP erkend als Tandarts-Parodontoloog. Tot 1998 was hij klinisch docent bij de vervolgopleiding, het masterprogramma parodontologie van ACTA. Daarna bleef hij betrokken bij die opleiding als stageverlener in zijn inmiddels naar Amersfoort verplaatste praktijk voor parodontologie. Paul heeft daarmee tientallen parodontologen in Nederland begeleid en gevormd.
Bestuurlijk was hij samen met Johan van Dijk actief binnen de Kleppermannen, de verenigde tandarts-parodontologen van de NVvP.

Ruim 25 jaar geleden werd bij Paul een benigne hersentumor geconstateerd. Hij heeft daar nog geruime tijd mee kunnen functioneren. Zijn ziekte kreeg echter in toenemende mate invloed op zijn werk en zijn privéleven en werd hem op 28 november jl fataal.
Wij herdenken hem als een zeer toegewijd en gedegen clinicus met een groot hart voor zijn patiënten.

Paul laat vijf kinderen na, alsook vrienden en geliefden die hem trouw bleven ondanks dat hij steeds verder uit het leven weggleed. Moge hij zijn rust vinden en zijn nabestaanden de kracht tot verwerking.

Frank Abbas