Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

  • 22 feb. 2020
Richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

De afgelopen jaren is gewerkt aan de nieuwe richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk, waarbij alle stakeholders betrokken zijn geweest. De nieuwe richtlijn wordt gekenmerkt door een belangrijke wijziging ten opzichte van het momenteel gehanteerde paroprotocol: de DPSI wordt vervangen door de nieuwe vereenvoudigde screeningsmethode PPS (periodiek parodontaal screenen).

Klik hier om de richtlijn te downloaden. Om dit PDF bestand goed te kunnen gebruiken opent u het bestand vanuit Adobe Acrobat Reader. Door middel van het klikken op de cijfers in de flowchart (pag 4) wordt u verwezen naar de betreffende beschrijving van de richtlijn. Klik hier om de richtlijn te downlaoden waarbij de verwijzingen naar de bijbehorende artikelen in de richtlijn zijn geactiveerd.