Ronnie Goené 1949 -2022

  • 1 aug. 2022
Ronnie Goené 1949 -2022

Ronnie studeerde tandheelkunde aan de UvA en begon hierna in 1975 de Groepspraktijk Westzijde in Zaandam. Deze stap, want groepspraktijken waren nieuw in die tijd, was kenmerkend voor zijn team-denken. Al snel ontwikkelde hij liefde voor de parodontologie en volgde hij diverse cursussen in Scandinavië samen met Hans Rodenburg.

In 1980 zocht de NVvP een nieuw bestuur; de vereniging stapte af van het systeem van jaarvoorzitters en wilde graag een meer maatschappelijke koers gaan varen. Daarvoor was een ander bestuur nodig. Ronnie werd benaderd als penningmeester in een bestuur onder voorzitterschap van Jos van den Heuvel. De nieuwe dynamiek van dit bestuur (met als andere bestuursleden Hans Rodenburg, Jan Tromp en Ubele van der Velden) was koren op zijn molen. Het penningmeesterschap werd geprofessionaliseerd. Dat kenmerkte zich o.a. door een nauwere samenwerking met sponsoren. Congressen en wetenschappelijke programma’s werden grootser aangepakt, en niet meer alleen in universitaire locaties georganiseerd maar ook in congrescentra zoals Koningshof in Veldhoven, de RAI, de Jaarbeurs en het MECC. Ook congressen in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen (Nederlandse vereniging voor Endodontologie, NVM) en met buitenlandse paro-verenigingen bv. in Antwerpen (1988) met de Belgische vereniging voor Parodontologie en in Montreux (1987) met de Zwitserse Vereniging voor Parodontologie. Dat laatste was -tot zijn frustratie- het enige congres met een negatief batig saldo, maar daar in Montreux werd wel de basis voor de EFP gelegd.  Hoogtepunten in zijn bestuurstijd tijd was het congres ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NVvP (1986). Nadat hij in 1988 het penningmeesterschap beëindigde heeft hij nog wel een sleutelrol gespeeld in de organisatie van de derde North Sea Conference (een samenwerking tussen de Britse, Scandinavische en Nederlandse verenigingen voor Parodontologie, feitelijk de voorloper van de Europerio congressen). Dit werd in 1990 in het pas geopende MECC-congresgebouw te Maastricht georganiseerd.

Met Hans Rodenburg, Edwin Winkel en Frank Abbas richtte hij in 1985 de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam op. De KvPA als verwijspraktijk was een nieuw fenomeen in die tijd en na de Parodontologie Praktijk Groningen de tweede in het land. Kwaliteit en topzorg stonden voorop en vormden de basis voor het hele team. Regulier overleg en protocollering met de mondhygiënisten en ook de assistenten, enthousiast door Ronnie begeleid, vormde een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsdenken. Hij had een fijne neus voor het aantrekken van goede medewerkers!

Ronnie was een van de eersten die expertise ontwikkelde op het gebied van de orale implantologie. Zijn grote drive was dat er een antwoord moest komen als elementen parodontaal niet meer te behouden waren.

Ondertussen werd op de KvPA samen met Arie Jan van Winkelhoff de klinische orale microbiologie ontwikkeld. Mede door zijn visie werd Laboral Diagnostics opgericht voor microbiologisch onderzoek bij parodontitis en periimplantitis inclusief therapieadviezen aan mondzorgverleners.

Ronnie deelde graag zijn kennis met collega’s en verzorgde, ver voordat de Nederlandse Universiteiten hieraan deden, PAOT-cursussen in binnen- en buitenland. In de KvPA ontstonden de populaire Compact Clinics. Altijd tot in de puntjes verzorgd-alles moest altijd kloppen en uren werden besteed aan het finetunen van PowerPoints. Grote evenementen werden georganiseerd vanuit de KvPA en Laboral in de RAI, Hermitage en het Concertgebouw in Amsterdam met topsprekers en artiesten. Ronnie wist er altijd een schepje bovenop te doen vanuit zijn originele denken.

Zijn aandacht verplaatste zich gaandeweg naar de implantologie en de NVOI werd zijn thuishaven. Hij was van 2001-2009 voorzitter van de NVOI en werd in 2009 tot erelid benoemd. Ook vanuit de NVOI verzorgde hij veel postacademisch onderwijs met zijn vaste maatjes Gerry Raghoebar en Henny Meijer.

Op het VUmc verzorgde hij op initiatief van Isaäc van der Waal onderwijs aan kaakchirurgen in opleiding en was ook daar lid van het multidisciplinair behandelteam voor complexe mondzorg.

Naast de tandheelkunde, de Parodontologie en Implantologie was er altijd de grote passie voor het eiland Bonaire waar hij sinds meer dan veertig jaar diepzee dook en genoot van het eiland samen met zijn vrouw Ankie Nijboer en later met hun zoon Thom. Omringd door hen overleed Ronnie op 24 juli 2022 op Bonaire na een zelfs voor hem niet te winnen strijd.

Frank Abbas en Jan Tromp