Taco Pilot In Memoriam

  • 26 mei 2024
Taco Pilot In Memoriam

Op 14 mei 2024 is Prof. Dr. Taco Pilot op 87-jarige leeftijd overleden.
Taco is in oktober 1971 benoemd als lector en later als hoogleraar van de afdeling Parodontologie aan de subfaculteit Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn aanstelling duurde tot 1991, de kortstondige sluiting van de Groningse opleiding.

Voor de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie heeft hij veel gedaan: hij heeft meer dan 10 jaar in het bestuur gezeten, als voorzitter (1968-1969), en als penningmeester van 1972 tot 1980. Hij was van 1975 tot 1980, namens de NVvP, de eerste Associate Editor bij de Journal of Clinical Periodontology. 

De realisatie van de Tandarts-Parodontoloog is in de jaren 80 een langdurig en zorgvuldig project geweest, waaraan velen hebben meegewerkt. Het is daarbij mede aan Taco Pilot te danken dat er een goede reglementering en toelatingsprocedure werd opgezet. Hij werd de eerste voorzitter van het Consilium Parodontologicum, het instituut dat nu nog steeds verantwoordelijk is voor toetsing en erkenning van Parodontologen NVvP, zoals die tegenwoordig wordt aangeduid. De gehele systematiek, die toen werd bedacht, staat nu nog overeind, en dat is voor een heel groot deel aan het initiatief en de zorgvuldigheid van Taco Pilot te danken.


De NVvP is aan Taco Pilot veel dank verschuldigd.

Dr. Nico Corba, Dr. Jan Jansen, Dr. Jan Tromp