Webinar "Classificatie van Parodontitis"

  • 6 jul. 2020
Webinar "Classificatie van Parodontitis"

De NVvP organiseert op donderdag 9 juli 2020 om 20.00 uur een speciale webinar, waarbij dr. M. Danser (parodontoloog NVvP - ACTA), drs. S. Lim (parodontoloog NVvP - bestuurslid NVvP) en drs. M. van der Zwet (tandarts - bestuurslid NVvP) een verduidelijking van de toepassingen gaan geven. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk tandartsen en mondhygiënisten deze unieke eenmalige live-webinar gaan volgen om de landelijke communicatie over parodontale patiënten te optimaliseren en te standaardiseren.

Tijdens het NVvP najaarscongres ParoNextGen op 22 november 2019 is de nieuwe classificatie van parodontitis landelijk geïntroduceerd. De eerste ervaringen uit de praktijk laten zien dat een verduidelijking in de interpretatie van de internationale classificatie gewenst is om deze dichter bij de bekende Nederlandse classificatie te brengen en daardoor toegankelijker voor de algemene practici en mondhygiënisten te maken. In samenwerking met de Sectie Tandarts-Parodontologen NVvP en de tandheelkundige opleidingsinstituten is een gestandaardiseerde vorm van beschrijving van diagnoses en classificatie vastgelegd.

 


Meld u hier aan.