Gezond fundament

Eerbetoon

 

Het NVvP-erelidmaatschap wordt toegekend op basis van buitengewone verdienste voor de ontwikkeling van de parodontologie en/of buitengewone en langdurige inspanning voor de NVvP. Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden, die zich daartoe tot het bestuur richten. Het erelidmaatschap kan ook worden toegekend aan niet-leden.

Ereleden van de NVvP zijn:

  installatiedatum overleden
F. Duyvensz 25 februari 1950 1973
H.K. Michaëlis 25 oktober 1952 1966
Prof. M. Hut  8 mei 1964 1998
Prof. dr. L. Coppes  29 april 1967 2008
L.J.A. van Schijndel 24 februari 1973 2003
Prof. dr. Jens Waerhaug 23 april 1976 1980
Prof. D.F. Veldkamp 3 maart 1978 2007
Prof. dr. S. Nyman 18 april 1986 2002
Prof. dr. J. Lindhe  14 november 1997  
Prof. dr. H.H. Renggli 16 november 2001  
Prof. dr. U. van der Velden 16 november 2001  
G.N. Wolffe  9 november 2004   
Dr. J.A.H. Tromp  15 april 2016  
Prof.dr G.A. van der Weijden 23 november 2018  

 

Als dank voor bewezen diensten

Lid van verdienste is een eretitel die wordt verleend aan die NVvP'ers die blijk hebben gegeven van een bijzondere invulling van het NVvP-lidmaatschap gedurende langere tijd en op meerdere wijzen. Deze eretitel wordt toegekend door het bestuur.

Leden van verdienste van de NVvP zijn:

 • Dr. E.G. Winkel
 • R.W.R. Steures
 • L.O. Nelemans
 • Dr. N.H.C. Corba
 • Mevr. M.E. de Wit
 • Dr. E. Meijer
 • Mevr. T.E. Vangsted
 • Dr. L.J. van Dijk † 2017
 • Dr. J. Jansen
 • T.L.J.M. Kroon
 • L.B.G.M. Tinsel

 

Voor een bijzondere inspanning

De NVvP penning wordt op basis van een bijzondere inspanning voor de NVvP na succesvolle afronding van een speciale taak, functie, opdracht of project toegekend door het bestuur. De NVvP penning kan ook worden uitgereikt aan niet-leden.

De NVvP penning is uitgereikt aan:

 • Mevr. A. Woltman-Klinkers      

 

De Distinguished Scientist Award is uitgereikt aan:

 • Prof. Em. dr. U. van der Velden

    

 

Privacy Polis     Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum  T 06 40 68 25 26  E info@nvvp.org

Secretariaat: Molenweg 4  9967 TG Eenrum 
T 06 40 68 25 26 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl