Gezond fundament

Home

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Een actieve, professionele en wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen. Het doel van de vereniging is het delen van kennis rond de parodontale en peri-implantaire zorg. Naast wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden, geeft de NVvP ook algemene informatie voor het publiek over het tandvlees en de manier waarop dit bijdraagt aan de algemene gezondheid.

Home

Perio & Diabetes

| 14 november 2018
Goede mondgezondheid vermindert de kans op diabetes. Het Perio & Diabetes-project, biedt richtlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen: tandheelkundige professionals, andere medische professionals, onderzoekers, beleidsmakers, patiënten en het publiek, en de media.
Het doel van het Perio & Diabetes-project, een samenwerking tussen de Europese Federatie van Parodontologie (EFP) en Sunstar, is het vergroten van het bewustzijn van belangrijke verbanden tussen parodontale aandoeningen en diabetes, waarbij wordt uitgelegd hoe deze twee ziekten samen kunnen worden bestreden.    Lees meer ...

Richtlijn: Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk

| 22 oktober 2018
Afgelopen week heeft de NVvP de Richtlijn ‘Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk ’ rondgestuurd naar haar leden en naar de overige relevante instanties zoals dit hoort bij een commentaar ronde.
De NVvP heeft de commissie die deze richtlijn heeft ontwikkeld ingesteld om op basis van de huidige wetenschappelijke kennis te komen tot een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde manier van tandheelkundig handelen ten aanzien van screening, diagnostiek en behandeling van parodontale problemen.
 
De werkgroep leden hebben verklaard  geen ‘conflict of interest’ te hebben door een (financieel ondersteunde) betrekking met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn.
 
Het valt dan ook te betreuren dat met het aanbieden van deze richtlijn voor de commentaarronde, sommige partijen gemeend hebben er een politieke discussie van te moeten maken. Nadrukkelijk wil de NVvP zich dan ook distantiëren van deze discussie.
 
Graag vragen wij aan een ieder commentaar te leveren op de inhoud van de richtlijn, een richtlijn die bedoeld is voor alle zorgverleners binnen de mondzorgkunde.
 
Namens het bestuur van de NVvP
Monique Danser, voorzitter

NVvP najaarscongres DENTECH 23 november 2018

| 16 april 2018

Innovatie in de parodontologie

Digitale innovaties betreden in rap tempo de wereld van de tandheelkundige zorgverleners. Patiënten komen met vragen over E-health, roken E-sigaretten en benutten apps over mondgezondheid. In de dentale industrie zijn 3D-productietechnieken heel vanzelfsprekend, ook hier staat de technologie niet stil.  Uitgebreide informatie: sprekers, abstracts, programma.  

| 30 oktober 2018
Op 28 september jl. vierde de Sectie Parodontologen in Bergen het feit dat ze dertig jaar bestaat. Ter ere van dit zesde lustrum waren dr. Yuval Zubery en prof. Hugo de Bruyn uitgenodigd, die samen garant stonden voor een interessant wetenschappelijk programma. 
| 05 oktober 2018
Laura Ziukaite heeft de wetenschapsprijs van de VMTI in ontvangst mogen nemen voor haar publicatie “Prevalence of diabetes mellitus in people clinically diagnosed with peridontitis: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Eénmaal per jaar reikt de VMTI maximaal twee VMTI wetenschapsprijzen uit, een publicatie- en proefschriftprijs 
Laura Ziukaite, tandarts parodontoloog bij Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Arnhem en werkt als volunteer bij ACTA parodontologie aan een wetenschappelijke promotie.

 

Oral Health & Pregnancy

| 11 september 2018
Het doel van het Oral Health en Pregnancy-project, een samenwerking tussen de Europese Federatie van Parodontologie (EFP) en Oral-B® is om de mondgezondheid van vrouwen tijdens de zwangerschap te bevorderen door middel van richtlijnen voor patiënten en voor professionals in de gezondheidszorg.  Lees meer ....

Jubileum folderpakket voor € 100!!

| 01 september 2018
De 100e editie van Fundamenteel is een feestje waard! Daarom trakteert de NVvP haar leden op een bijzondere aanbieding: voor € 100* krijgt u een speciaal samengesteld folderpakket ter ondersteuning van de voorlichting in uw praktijk (de feitelijke waarde van dit pakket bedraagt € 135,80).
Dit speciale pakket bestaat uit de volgende folders:
 
 * Is een spoelmiddel iets voor mij (50 stuks)
 * Met een gezond gebit blijf je lachen (50 stuks)
 * Uw tandvlees gaat in rook op (50 stuks)
 * Mondverzorging: een bewuste keuze (100 stuks).
Deze aanbieding geldt alleen voor leden én in de maanden september tot en met december '18.
 
*Exclusief BTW en verzend-, handling- en administratiekosten 

Terugblik Dag van het Tandvlees 16 mei 2018

| 18 mei 2018
Op verschillende plaatsen hielden tandartsen en mondhygiensten praktijken een inloopspreekuur voor een DPSI meting en informatie over het tandvlees. Op het Buitenhof in Den Haag stond de mobiele praktijk van Defensie waar voorbijgangers gratis hun tandvlees konden laten checken.
 
| 29 april 2018
Tijdens de in maart gehouden 'general assembly' in Wenen is de EFP Postgraduate Research Prize uitgereikt.
 
De eerste prijs werd toegekend aan Chryssa Delatola, Bruno G. Loos, Evgeni Levin en Marja L. Laine van ACTA  De tweede prijs ging eveneens naar onderzoekers van ACTA: Efthymios Arvanitidis, Sergio Bizzarro, Elena Alvarez Rodriguez, Bruno G. Loos en Elena A. Nicu. De winnaars ontvingen een prijs van respectievelijk €1000,- en €750,-
 
| 23 april 2018
Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR's) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van voor peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak.
Deze drie richtlijnen zijn zogenoemde 'zij-instromende' richtlijnen. Dat betekent dat ze buiten KIMO zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en daarna bij KIMO ter autorisatie zijn ingediend.
 

EFP | Perio & Caries

| 29 januari 2018

De EFP lanceert voorlichtingscampagne over cariës en tandvleesaandoeningen

De EFP heeft een ambitieus bewustwordingsprogramma geïntroduceerd over de relatie tussen cariës en parodontale aandoeningen - de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten bij de mens en de belangrijkste oorzaken van het verlies van tanden

20 jaar DPSI

| 08 januari 2018
De DPSI ofwel de Dutch Periodontal Screening Index, viert dit jaar z’n twintigste verjaardag. Samen met het bijbehorende Paroprotocol vormt deze screeningsindex nog altijd een uitstekend hulpmiddel om de kwaliteit van uw parodontale zorg in de praktijk te verbeteren.
 
Praktische tips
Dentista zet de jarige deze maand in de spotlights met een artikel dat volledig gewijd is aan het ontstaan en toepassing van de screeningsindex.
| 26 november 2017

Per 1 januari 2018 verandert het hoofdstuk Parodontologie in de Tarievenlijst. Het onderscheid tussen tandartsen en mondhygiënisten verdwijnt en de beschrijving van de onderdelen initiële parodontale behandeling en Parodontale nazorg is transparanter gemaakt.

| 05 oktober 2017

De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) biedt een gratis lidmaatschap aan, aan alle 5de en 6de jaars studenten Tandheelkunde voor 2 jaar: 2018 en 2019. Indien deze studenten zich nu inschrijven, kunnen ze tevens in het najaar van 2017 van dit voordeel gebruik maken. Meld je hier aan.

Groter onderzoeksbudget van Stichting NVvP!

| 18 mei 2017

Groter onderzoeksbudget beschikbaar! 
De Stichting NVvP heeft tot op heden voornamelijk kleine onderzoeken ondersteund. Deels zal daar mee worden doorgaan; anderzijds heeft de Stichting nu ook de mogelijkheid een grotere, financiële bijdrage te kunnen doen voor een substantiële studie.
Nederlandse universiteiten, en met name samenwerkende Nederlandse universiteiten (multicenter), worden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen bij het Stichtingsbestuur.
Het heeft de voorkeur van het Stichtingsbestuur om voor het onderzoeksonderwerp aan te haken bij één van de speerpunten van het bestuur van de vereniging NVvP. Bijvoorbeeld: het belang van de parodontologie op de algemene gezondheid en lifestyle (interventiestudie?). Daarnaast vindt het Stichtingsbestuur het belangrijk dat deze onderzoekstudie vanuit de 3 universiteiten gezamenlijk wordt uitgevoerd; ieder met hun eigen expertise in het belang van de gezondheid van alle Nederlanders.

Mocht u hier in geïnteresseerd zijn, dan kunt u uw voorstel indienen bij het Stichtingsbestuur van de NVvP via bestuur@nvvp.org

Nieuwe folder voor dagelijkse mondverzorging!

folders | 05 mei 2017

De NVvP heeft een nieuwe folder ontwikkeld om als handvat te dienen bij onze mondhygiëne instructies. Voor elk mondhygiëne hulpmiddel wordt er met foto's en begeleidende tekst duidelijk aangegeven hoe onze patiënten die kunnen gebruiken.
Aan het einde van de folder kan de gegeven instructie in een mooi overzicht worden geplaatst.

 

 

 

 

 

Privacy Polis     Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl