NVvP Voorjaarscongres 'Het Bernini & Rembrandt Mysterie'

  • 16 feb. 2024
NVvP Voorjaarscongres 'Het Bernini & Rembrandt Mysterie'

Op zaterdag 16 maart vindt het NVvP Voorjaarscongres 'Het Bernini & Rembrandt Mysterie' - Italiaanse & Hollandse Meesters -  plaats in het Gooiland te Hilversum.

Bj elke complexe parodontale en esthetische behandeling streeft u naar een zo goed mogelijk voorspelbaar behandelresultaat. Maar soms kunnen onverwachte mysteriën zich aandienen. Hoe herstelt u weefselverlies bij tanden en implantaten? Hoe benadert u non-carieuze cervicale laesies? Wanneer is alleen parobehandeling voldoende en wanneer is de aanvullende hulp van prothetiek vereist?


Tijdens het NVvP Voorjaarscongres 2024 zetten drie Italiaanse en drie Hollandse Meesters in de parodontologie en implantologie enkele veel voorkomende enigma’s in hun vakgebied op een rij. En laten zij zien hoe zij ieder op inspirerende wijze diverse nachtmerriescenario’s ontrafelen.
Problematiek rondom gingivale recessies (GR) bij natuurlijke elementen en implantaten is een stevige uitdaging. Italiaanse professor Francesco Cairo zal ‘mysterieuze’ casussen uitwerken tot een esthetisch aantrekkelijk resultaat. Hij is een ware meester in de muco-gingivale chirurgie en de bedenker van de nieuwe internationale classificatie van GR. De specta-culaire casussen en video’s komen aan bod.
Dr. Luca Landi betreedt het lastige thema van gingivale recessies en non-carieuze cervicale laesies (NCCLs). De nieuwe classificatie van de NCCLs wordt uitgelegd. Hij belicht de noodzaak en de voordelen van gecombineerde restauratieve en chirurgische aanpak van zulke defecten. Ook bespreekt hij de oorzaak en de behandelstrategieën van de ‘gummy smile’.
Oplossingen voor interessante nachtmerriescenario’s worden gepresenteerd door Italiaanse parodontoloog drs. David Palombo. Deze ‘nextgen rising star’ vertelt over een diagnostische algoritme van het weefselverlies bij implantaten en behandelstrategieën die kunnen helpen om totale mislukkingen om te keren tot prachtige esthetisch eindresultaten? Zie wat er mis kan gaan, soms tot het verlies van implantaten, maar vooral ook: hoe lost u zo’n mysterie op.
De brug tussen Italië en Nederland wordt geslagen door parodontoloog drs. Giles de Quincey. Wanneer moet er autoloog bindweefseltransplantaat worden toegepast en in welke situaties kan het gebruik van kunstmatige bindweefselvervangers een optie zijn? Vergelijkingen en feiten passeren de revue, evenals voordelen van beide technieken voor patiënten en behandelaars.

Voor zijn wetenschappelijk onderzoek naar versnelde parodontale wondgenezing door het gebruik van platelet-rich-fibrin, afkomstig uit het bloed van de patiënt, ontving drs. Luciano Pitzurra in 2020 de EFP Post-graduate Research Prize. Hoe kunnen deze groeifactoren de functies van de cellen uit het parodontale ligament stimuleren? De theore-tische antwoorden worden ondersteund met klinische casuïstiek.
Implantoloog dr. Jappe Buijs belicht het belang van toepassing van muco-gingivale parodontale chirurgie voor het succes van complexe implantologie, inclusief supra-structuur. Kunnen etsbruggen een voorspelbaar alternatief zijn bij lastige tandvervanging in het front? Hoe kunnen esthetische restauraties vervolgens optimaal worden onderhouden om mogelijke schade aan de kronen en de herstelde bindweefsels te voorkomen? 

Ervaar hoe (inter)nationale Meesters mysteri-euze problemen kunnen oplossen. Kijk, ver-gelijk en ontdek de resultaten van verschil-lende behandeltherapieën. Kom op 16 maart 2024 naar Gooiland, Hilversum en ontdek de geheimen achter het Bernini en Rembrandt Mysterie!

 

Sprekers:
Prof. Francesco Cairo - Italie
Modern Periodontal Plastic Surgery

Dr. Luca Landi - Italië
CEJ and its significance in the daily practice; from gingival recessions to altered  passive eruption 

Drs. David Palombo - Italie
Hard & Soft tissues defects around implants. How to treat? When to start over?

Drs. Giles de Quincey - Nederland
Recessiebedekking: kan het ook anders? Het kan ook anders!

Drs. Luciano Pitzurra - Nederland
Het revitaliseren van wondgenezing: een nader onderzoek naar Platelet-Rich Fibrin (PRF)

Dr. Jappe Buijs - Nederland
De toevoeging van paro-plastische chirurgie in de restauratieve tandheelkunde

 

Registratiekosten    
  leden prijs niet ledenprijs
Tandarts € 380,00 € 430,00
Mondhygiënist € 255,00 € 305,00
Preventie assistent   € 180,00
Student € 100,00 € 125,00

 

Lees meer

AANMELDEN VOORJAARSCONGRES